Licitaţie comercializare gaj debitor insolvabil („REMARCABILA” S.R.L.)_18.03.2019

Lichidatorul „REMARCABILA” S.R.L., în procedură de faliment, anunță pentru data de 18 martie 2019, ora 10.00, pe adresa: mun. Chişinău, str. Bănulescu Bodoni 45, bir. 306, desfășurarea licitației „cu reducere” privind comercializarea mijloacelor fixe, amplasate în s. Terebna, r-nul Edineţ, după cum urmează:

Lot nr. 1 – boroană BDT3. Preţul initial 30 000,00 lei; Lot nr. 2 - boroana BPP 24. Preţul inițial 120 700,00 lei; Lot nr. 3 - plug Cizeli ATILA. Preţul inițial 148 300,00 lei; Lot nr. 4 - cultivator EP25/170. Preţul inițial - 102 100,00 lei; Lot nr. 5 - mașină de încăpăcit borcane metalice KPU. Preţul inițial 257 600,00 lei; Lot nr. 6 - mașină pentru blanșat legume. Preţul inițial 190 400,00 lei; Lot nr.7 - plug Pinokio. Preţul inițial 168 500,00 lei; lot nr. 8 - tocatoare / freză BP-2. Preţul inițial 73 800,00 lei; Lot nr. 9 - cultivator SP 2040. Preţul inițial 256 800,00 lei; Lot nr. 10 - combina E 524 KP, a.p. 2008, culoare albastră. Preţul inițial 789 000,00 lei. Prețurile loturilor expuse nu includ taxe și impozite.

Pentru participare la licitaţie, doritorii vor achita la contul „Remarcabila” S.R.L., c/f 1003604001089, IBAN MD65MO2224ASV18145237100, B.C. „Mobiasbancă” S.A., c/b MOBBMD22, acontul în mărime de 10% din valoarea de expunere a lotului pentru care se va solicita participarea la licitaţia repetată şi, separat, taxa de participare în mărime de 150 lei.

Sunt admişi să participe la licitaţie: persoane fizice şi juridice ale RM, cetăţeni străini, persoane juridice străine. Doritorii de a participa la licitaţie vor prezenta lichidatorului: cererea de participare la licitaţie, confirmarea depunerii acontului pe contul bancar indicat, copia certificatului de înregistrare a firmei, extrasul din Registrul de stat, procura, după caz, pentru dreptul de a participa la licitație și încheia tranzacții de vînzare-cumpărare a loturilor expuse la licitație. Depunerea cererilor se încheie la 14 martie 2019, ora 17.00. Inspectarea activelor se efectuează la locul amplasării lor, în s. Terebna, r-nul Edineţ.

Cererile de participare la licitație se depun pe adresa: MD-2012, mun. Chișinău, str. Bănulescu-Bodoni 45, bir. 306.

Informaţii suplimentare la tel. 068228828