Licitaţie comercializare gaj debitor insolvabil ("TENADRIA" SRL)_12.03.2019

S.R.L. „TENADRIA”, în procedură de faliment, organizează pentru data de 12.03.2019, ora 14:00, pe adresa: mun. Chişinău, str. Teilor 7/2, et. 2, anticamera, vînzarea prin licitaţie „cu reducere” a lotului: încăpere nelocativă cu suprafaţa de 924,70 m.p., nr. cad. 0100414.401.08.003, la pretul maxim de 3 402 000 lei, amplasată în mun. Chişinău, str. Acad. S. Rădăuţanu 9.

Cererile însoţite de documentul de identitate, procura, dovada transferării acontului în mărime de 2% la c/d: MD74AG000000002251430166, B.C. „Moldova Agroindbank” S.A., AGRNMD2X710, se depun la sediul lichidatorului, nu mai tîrziu de 08.03.2019.

Informaţii suplimentare la tel.: 069072200, 079080482.