Licitaţie comercializare gaj debitor insolvabil ("Ciomex Prod" SRL)_04.03.2019

SRL „Ciomex Prod” în procedura de faliment organizează pe data de 04.03.2019, ora 11:30, pe adresa: mun. Bălți, str. Păcii 31, vînzarea prin licitație "cu reducere" a bunurilor imobile, ipotecate în favoarea Băncii de Economii S.A. în proces de lichidare, amplasate în or.Soroca, str.Calea Bălțului 35, după cum urmează:

lot.1: Construcții de producere cu suprafața totală de 5,927.10 m.p. (nr.cad.7801110.005.09; 12; 13; 14; 25) – prețul de start 4,040,000.00 leiFOTO

http://geoportal.md/en/default/map#lat=335619.978094&lon=191936.064033&zoom=6&markers=1%7C190712.77453364%7C213443.16833259%7CTeren%20de%20p%C4%83m%C3%AEnt%20pentru%20%0Dconstruc%C5%A3ie%20S%3D0%2C1153%20ha%2C%20%0Damplasat%20%C3%AEn%20r-nul%20Nispreni%2C%20%0Ds.Criste%C5%9Fti%2C%20%0Dnr.%20cadastral%206029112.154%7C1%7C191711.97791311%7C335537.73561751%7CConstruc%C8%9Bii%20de%20producere%20cu%20%0Dsuprafa%C8%9Ba%20total%C4%83%20de%205%2C927.10%20m.p.%20%0D(nr.cad.7801110.005.09%3B%2012%3B%2013%3B%2014%3B%2025)%20%0Damplasate%20%C3%AEn%20or.Soroca%2C%20str.Calea%20B%C4%83l%C8%9Bului%2035%7C

Condiții de participare: cererea, documentul de identitate, extrasul de la CÎS, procura specială, dovada transferării acontului în măprime de 5% din prețul inițial la contul bancar: MD31CM000225104980141234; c/b CMTBMD2X508, c.f. 0981505049054; administrator autorizat Melnic Vitalie, B.C. "Comerțbank" S.A. La cerere se anexează confirmarea depunerii acontului.

Costul biletului de participare - 500 lei pentru persoanele fizice, 1,000 lei pentru persoanele juridice.

Termenul limită pentru depunerea cererilor de participare este data de 01.03.2019. Înregistrarea participanților se încheie cu 10 min. înainte de începutul licitației.

Informaţii suplimentare la tel: 0 (69) 212 530.