Licitaţie comercializare gaj debitor insolvabil (S.A. "FABRICA DE FERMENTARE A TUTUNULUI DIN FĂLEȘTI")_11.02.2019

Lichidatorul S.A. „Fabrica de fermentare a tutunului Fălești” anunță vânzarea prin licitație cu reducere a bunului „Construcție industrială cu suprafața totală de 23,150.50 m.p., amplasată în or. Fălești, str. Gagarin, 5, în următoarea componență: Clădire de producere, S=21,850.90 m.p., nr. cadastral 4373105102.04; Clădire administrativă, S=959.10 m.p., nr. cadastral 4373105102.105; construcție accesorie, S=51.10 m.p., nr. cadastral 4373105102.06; Clădire de producere, S=208.40 m.p., nr. cadastral 4373105102.07; Construcție accesorie, S=44.10 m.p., nr. cadastral 4373105102.08; Clădire de producere, S=27.00 m.p., nr. cadastral 4373105102.09; Clădire de producere, S=9.90 m.p., nr. cadastral 4373105102.10; Dreptul de arendă asupra terenului de pământ aferent cu suprafața totală de 7.0211 ha.”

Licitația se va petrece pe data de 11.02.2019, ora 16:00. Locul petrecerii: mun. Chișinău, str. Alba Iulia 148/3, et. 2, bir. 206. Prețul inițial de expunere: 9,600,000.00 lei. Acontul de participare 2% din prețul inițial de expunere, taxa de participare 1,000 lei.

Pentru participare la licitație doritorii vor depune până la data de 08.02.2019 ora 16:00 cerere de participare, la care se anexează: copia extrasului din Registrul de stat al persoanelor juridice și/sau copia buletinului de identitate, dovada achitării acontului și taxei de participare la: IBAN MD73MO2224ASV67630597100; BC Mobiasbanca Groupe Societe Generale SA; MOBBMD22; Beneficiar Fabrica de Fermentare a Tutunului Fălești in proc. insolv.; IDNO 1002602000357. Informații suplimentare - la tel: 079967175.