Licitaţie comercializare gaj debitor insolvabil (S.C. "AVG Sistem" S.R.L.)_08.02.2019

Lichidatorul SC „AVG Sistem” SRL în procedura falimentului, anunţă pentru data de 08.02.2019, ora 14-00, pe adresa: mun.Chișinău, str.Toma Ciorba 38, petrecerea licitaţiei „cu strigare” de vânzare: Lot nr.1 - clădire de producere şi construcţii (nr. cad. 9601239.01-10) şi terenul de pămînt aferent pentru construcţii (nr. cad. 9601239.056) cu suprafaţa de 5.74 ha, amplasate în UTA Gagauzia, mun. Comrat, str. Lenin 11, la preţul iniţial de 22 682 000 MDL fără TVA şi Lot nr.2 - 2 terenuri agricole (nr. cad. 9601239.072 şi nr. cad. 9601239.074) amplasate în UTA Gagauzia, mun. Comrat, str. Lenin 11, la preţul iniţial de 990 000 MDL fără TVA. Pentru a lua parte la licitaţie, participanţii sînt obligaţi: 1. să achite conform următoarelor date bancare: c/f 44288015, „TIMOTIN VEACESLAV ADMINISTRATOR AUTOTRIZAT”, IBAN MD94MO2224ASV90357277100, BC „Mobiasbancă – Groupe Societe Generale” S.A., (BIC): MOBBMD22. acontul în mărime de 10% din valoarea de expunere a lotului şi separat taxa de participare în mărime de 500 lei – persoane fizice și 1 000 lei – persoane juridice. 2. Să prezinte lichidatorului: cererea de participare la licitaţie conform modelului; documentul de plată care confirmă depunerea acontului şi a taxei de participare la licitaţie; copiile actelor care certifică identitatea (buletinul de identitate; certificatul de înregistrare şi extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice; actul de identitate al reprezentantului); documentele care confirmă împuternicirile reprezentantului de a participa la licitație.

Cererile de participare la licitaţie se depun cel tîrziu cu trei zile înainte de începerea licitaţiei. Relaţii la telefonul: (+373) 69249269.