Licitaţie comercializare gaj debitor insolvabil ("TENADRIA" SRL)_31.01.2019

S.R.L. „TENADRIA”, în procedură de faliment, organizează pentru data de 31.01.2019, ora 16:00, pe adresa: mun. Chişinău, str. Teilor 7/2, et. 2, anticamera, vînzarea prin licitaţie “cu reducere” a loturilor - locuri de parcări subterane, amplasate în subsolul parcării (nr. cadastral 0100414.401.03.252), suprafața totală pe perimetru de 757,30 m.p., cu suprafața parcărilor 214,30 m.p; locuri de parcări subterane, amplasate în subsolul parcării (nr. cadastral 0100414.401.04.211), cu suprafața totală pe perimetru de 319,90 m.p., cu suprafața parcărilor 163,40 m.p; locuri de parcări subterane, amplasate în subsolul parcării (nr. cadastral 0100414.401.05.099), cu suprafața totală pe perimetru de 732,00 m.p., cu suprafața parcărilor 357,40 m.p; încăpere nelocativă / comercială, nr. cad. 0100414.401.05.098, amplasată în mun. Chișinău, str. Acad. Sergiu Rădăuţanu 9; locuri de parcări subterane, amplasate în subsolul parcării (nr. cadastral 0100414.401.08.002), cu suprafața totală pe perimetru de 1 314,60 m.p., cu suprafața parcărilor 631,20 m.p; locuri de parcari subterane, amplasate în subsolul parcării (nr. cadastral 0100414.401.08.004), cu suprafața totală pe perimetru de 1 020,40 m.p., cu suprafața parcărilor 533,70 m.p, din blocul locativ din mun. Chişinău, str. Acad. Sergiu Rădăuţanu 9. Prețurile de participare a loturilor se găsesc pe site-ul B.C. “Banca de Economii” S.A. www.bem.md, rubrica „Comercializare gaj”, și pe site-ul www.999.mdDESCRIERE LOTURI

Cererile însoţite de documentul de identitate, procura, dovada transferării acontului în mărime de 2% la c/d: MD47AG000000002251430166, B.C. „Moldova Agroindbank” S.A., AGRNMD2X710, se depun la sediul lichidatorului nu mai tîrziu de 28.01.2019.

Informaţii suplimentare la tel.: 069072200, 079080482.