Licitații active 24 ianuarie

Banca de Economii S.A. în proces de lichidare desfăşoară pe data de 24 ianuarie 2019, ora 11.00, pe adresa: mun. Chişinău, bd. Mircea cel Bătrîn nr. 23, licitaţia „cu strigare” privind comercializarea următoarelor loturi:

  • Alte utilaje: 

Nr. lot

Echipament procesare carduri bancare

Preț de expunere unitate, lei

FOTO

1

Echipament deservire cartele bancare Emboserr Data Card 280P

48,512.31

FOTO

2

Echipament deservire cartele bancareEmboserr Data Card 280 Plus (pers.)

43,713.83

FOTO

3

Echipament deservire cartele bancare Emboserr Data Card 150

14,361.89

FOTO

4

Mașină pentru transpunrea datelor Data card 450

451,784.82

FOTO

 

Echipament tipografic

 

 

10

Mașină de încleiat Panatol Perfect Binder F II

85,883.72

 

11

Mașină de broșat Renz Punch 500 E

53,591.44

 

13

Sistem insertare Pitney Bowes

37,326.63

 

14

Imprimantă tipografică XEROX 4590 EPS alb-negru

101,074.11

 

15

Imprimantă tipografică XEROX DC7000 AP color

416,924.93

 

 

Stații electrice

 

 

22

Stație electrică Lister Peter, LPW3 3000, ALP22 (01045000095)

51,443.49

 

23

Stație electrică KIPOR KDE19STA3, (17 kw), (01045000075)

33,292.97

 

24

Stație electrică LDE380V 10kw (01045000051)

23,334.32

FOTO

 

Alte utilaje

 

 

45

Metalodetector Magnascanner (01023000375)

15,190.38

 

46

Sistem de control si acces (inclusiv turniket) (01023000735)

15,814.05

 

47

Metalodetector

15,190.38

 

48

Metalodetector

15,190.38

 

Pentru a participa la licitaţie participanţii sunt obligaţi:

1. Să achite separat acontul în mărime de 10% din valoarea de expunere a lotului pentru care se va solicita participarea la licitaţie şi taxa de participare la licitaţie care se stabilește în modul următor: pentru loturile cu valoarea de expunere de pînă la/inclusiv 1 mil. lei: persoane fizice – 200 lei, persoane juridice – 300 lei; pentru loturile cu valoarea de expunere mai mare de 1 mil. lei: persoane fizice – 300 lei, persoane juridice – 500 lei, la următoarele rechizite bancare:

„Banca de Economii” S.A., în proces de lichidare,

mun. Chișinău, bd. Mircea cel Bătrîn 23, c/f 1003600002549

IBAN MD24NB000000000035260601, BIC: NBMDMD2X.

NOTĂ: este necesar ca la efectuarea plăţilor să fie distinct şi amplu comunicată informaţia despre plătitorul de mijloace băneşti.

2. Să prezinte cel tîrziu cu o zi înainte de desfășurarea licitației, pînă la ora 16.00, pe adresa: mun. Chişinău, bd.Mircea cel Bătrîn 23, anticamera:

– cererea de participare la licitaţie (care se întocmeşte la bancă conform modelului);

– documentul de plată care confirmă depunerea acontului/aconturilor şi taxei de participare la licitaţie, la conturile sus-indicate;

– copiile actelor care certifică identitatea (buletinul de identitate; certificatul de înregistrare şi extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice; actul de identitate al reprezentantului);

– documentele care confirmă împuternicirile reprezentantului de a participa la licitaţie din numele şi pe contul persoanei fizice/juridice, de a licita pentru lotul expus la licitaţie, de a semna procesele-verbale ale licitaţiei, contractele de vînzare-cumpărare, actele de predare-primire, şi anume:

-  procura autentificată notarial;

- hotărîrea organului de decizie a persoanei juridice, autentificată notarial, privind participarea companiei la licitaţia respectivă, cu indicarea persoanei ce o va reprezenta, datele de identificare şi împuternicirile acesteia.

Informaţii suplimentare, inclusiv despre posibilitatea de a lua cunoştinţă cu activele expuse spre comercializare pot fi obţinute la tel.: 067218062 sau pe site-ul băncii, pe următorul link: http://bem.md/page/6104.