Licitații active 22 ianuarie

Banca de Economii S.A. în proces de lichidare desfăşoară pe data de 22 ianuarie 2019, ora 11.00, pe adresa: mun. Chişinău, bd. Mircea cel Bătrîn 23, licitaţia „cu strigare” privind comercializarea următoarelor loturi:

  • Construcţii şi încăperi comerciale/industrial

Nr.

Lot

Denumirea bunului

S la sol

S interi-oara

Locul amplasării

Nr. Cadastral

Prețul inițial, lei

FOTO

 

6

Construcție

202.3

309.00

mun. Chișinău, str. Studenților 7/4

0100414.232.01

1,965,967.11

FOTO

 

7

Încăperi nelocative

 

188.8

mun. Chișinău, str. Drumul Crucii 95

0100506.124.01.031

864,527.05

FOTO

 

 

10

Încăperi nelocative

 

193.6

mun. Chişinău, or. Codru, str. Costiujeni 6/2

0131300.826.01.053

1,242,192.88

FOTO

 

 

11

Construcție de cultură și greement (14.3%)

 

191.00

or. Anenii Noi, str. Alexei Șciusev 1

1001206.160.01

584,299.27

FOTO

 

12

Clădire administrativă

333.00

479.7

or. Basarabeasca, str. Vogzalinaia 128

1201312.168.01

536,602.56

FOTO

 

Teren

 

0.0783

1201312.168

 

13

Construcție comercială, prestarea serviciilor

128.1

244.9

or. Basarabeasca, str. Karl Marx 50

1201309.059.01

438,005.41

FOTO

 

Lot de teren

 

0.088

1201309.059

 

15

Clădire administrativă

287.5

415.7

or. Călărași,  str. Pantelimon Halippa 3

2501216.004.01

1,743,805.63

FOTO

 

Garaj

82.88

75.2

2501216.004.02

 

Garaj

62.75

60.00

2501216.004.03

 

Teren aferent

 

0.0946

2501216.004

 

17

Garaj

74.6

62.1

or. Bălți, str. 1 Mai 105

0300303.053.01

47,853.66

FOTO

 

Teren

 

0.0098

0300303.053

20,197.30

 

18

Construcție comercială prestare servicii

653.3

1,648.00

or. Dondușeni, str. Feroviarilor 8

3401113.080.01

2,240,571.49

FOTO

 

Lot de teren

 

0.186

3401113.080

 

19

Încăperi nelocative

 

34.00

or. Nisporeni, str. Alexandru cel Bun 52

6001221.013.02.006

30,919.78

FOTO

 

24

Încăperi

 

20.3

Soroca,  str. Vasile Stroescu 84 ap.43

7801114019.01.043

47,478.71

FOTO

 

25

Construcție

348.5

1,078.4

or. Soroca,  str. Alexandru cel Bun 8

7801111.050.01

2,729,207.28

FOTO

 

Lot de teren

 

0.1

7801111.05

97,211.61

 

27

Clădire administrativă

239.4

298.9

or. Cantemir, str.  Ion Creangă 12

2101102.043.01

1,104,392.85

FOTO

 

Garaj

160.2

130.2

2101102.043.02

 

31

Încăperi nelocative

 

14.5

rl. Florești, or. Ghindești, str. Fabricii 1 A

4502103.145.01.002

16,916.04

FOTO

 

32

Clădire administrativă

 

782.8

or. Căinari,  str. Trandafirilor 57

2301112.028.01

573,641.11

FOTO

 

Garaj

28.8

28.8

2301112.028.04

 

33

 Încăpere nelocativă

 

31.8

or. Cahul, str.  C. Negruzzi 121

1701111.052.01.050

199,253.68

FOTO

 

34

Construcție comercială, prestarea serviciilor

231.2

340.3

or. Ceadîr-Lunga,  st-la 1 Mai 10

9602218.074.01

438,845.49

FOTO

 

Lot de teren

 

0.119

9602218.074

 

35

Clădire administrativă

 

550.9

or. Cimișlia, str. Decebal 15

2901304.605.02

1,997,006.90

FOTO

 

Lot de teren

 

0.127

2901304.605

 

Garaj

167.1

167.1

2901304.604.01

 

36

Construcție comercială prestare servicii

590.1

989.5

or. Criuleni,  str. 31 August 116

3101219.118.01

4,513,755.26

FOTO

 

Lot de teren

 

0.0961

3101219.118

 

38

Clădire administrativă

285.3

1,141.1

or. Edineț, str.  Independenței 101

4101208.069.01

3,470,794.13

FOTO

 

Teren aferent

 

0.0478

4101208.069

73,876.97

 

39

Garaj

110.00

80.9

or. Edineț,  str. Sfîntul Vasile 29/A

4101000.043.01

63,381.43

FOTO

 

40

Încăperi administrative

 

15.2

rl. Edineț, s. Ruseni

4142113.349.01.001

9,534.12

 

 

42

Construcție comercială, prestarea serviciilor

334.3

507.8

or. Hîncești,  str. Mihalcea Hîncu 127 A

5301205.013.01

2,744,231.43

FOTO

 

Garaj

102.6

81.6

5301202.013.02

 

Teren aferent

 

0.071

5301202.013

 

43

Încăperi nelocative

38.1

28.6

rl Hîncești, s. Pașcani

5354112.276.01.002

45,094.76

FOTO

 

Teren aferent 2/3

 

0.0147

5354112.276

 

44

Complex de construcții

171.5

177.3

or. Ialoveni, str. Ismail 1a

5501210.109.01-03

275,777.70

FOTO

 

Lot de teren

 

0.0508

5501210.109

 

47

Garaj

23.6

19.1

rl Ocnița, or. Ocnița nr. 5

6201101.159.01.006

46,843.56

FOTO

 

48

Încăperi administrative

 

439.4

or. Ocnița str. I. Creangă 43

6201101.108.01.033

1,061,213.84

FOTO

 

51

Clădire administrativă

156.8

228.4

or. Ștefan Vodă,  31 August 1989,  9/B

8501213.130.02

1,534,039.47

FOTO

 

Clădire administrativă

207.01

322.8

8501213.130.01

 

Construcție accesorie

11.3

11.3

8501213.130.03

 

Lot de teren

 

0.0872

8501213.130

 

52

Construcții

366.5

345.40

rl. Orhei. S. Jora de Mijloc

6443000.009.01

103,954.23

FOTO

 

Depozit

34.80

28.40

 

6446000.009.02

 

53

Apartament

 

17.5

or. Orhei, str.  Iachir 31

6401106.002.01

97,074.93

FOTO

 

54

Încăperi nelocative

 

6.00

rl. Orhei, s. Susleni

6469305.190.01.001

6,459.59

FOTO

 

58

Încăperi nelocative

 

36.2

mun. Chișinău, com. Trușeni

8039110.331.01.001

68,279.05

FOTO

 

59

Încăpere nelocativă

 

84.6

or. Taraclia, str.V. Cebanov 3

8701208.090.01.002

44,137.10

FOTO

 

61

Construcție

351.9

743.6

Coșnița, str. Păcii 68 A

3818112.152.01

1,000,196.51

FOTO

 

Încăpere nelocativă

14.5

14.5

3818112.152.01.002

17,785.11

 

Lot de teren

 

0.12

3818112.152

95,118.67

 

62

Încăperi nelocative

 

269.4

or. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfînt 6

0100207.125.01.222

8,535,973.56

FOTO

 

65

Teren pentru construcții

 

0.357

rl. Briceni, com. Berlinți

1413112.205

19,446.09

 

 

Pentru a participa la licitaţie participanţii sunt obligaţi:

1. Să achite separat acontul în mărime de 10% din valoarea de expunere a lotului pentru care se va solicita participarea la licitaţie şi taxa de participare la licitaţie care se stabilește în modul următor: pentru loturile cu valoarea de expunere de pînă la/inclusiv 1 mil. lei: persoane fizice – 200 lei, persoane juridice – 300 lei; pentru loturile cu valoarea de expunere mai mare de 1 mil. lei: persoane fizice – 300 lei, persoane juridice – 500 lei, la următoarele rechizite bancare:

Banca de Economii S.A. în proces de lichidare

mun. Chișinău, bd. Mircea cel Bătrîn 23, c/f: 1003600002549

IBAN: MD24NB000000000035260601, BIC: NBMDMD2X.

NOTĂ: Este necesar, ca la efectuarea plăţilor să fie distinct şi amplu comunicată informaţia despre plătitorul de mijloace băneşti.

2. Să prezinte cel tîrziu cu o zi înainte de petrecerea licitației, pînă la ora 16.00, la adresa mun. Chişinău, bd. Mircea cel Bătrîn 23, anticamera:

– cererea de participare la licitaţie (care se întocmeşte la bancă conform modelului);

– documentul de plată care confirmă depunerea acontului/aconturilor şi taxei de participare la licitaţie, la contul sus-indicat;

– copiile actelor care certifică identitatea (buletinul de identitate; certificatul de înregistrare şi extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice; actul de identitate al reprezentantului);

– documentele care confirmă împuternicirile reprezentantului de a participa la licitaţie din numele şi pe contul persoanei fizice/juridice, de a licita pentru lotul expus la licitaţie, de a semna procesele-verbale ale licitaţiei, contractele de vînzare-cumpărare, actele de predare-primire, şi anume:

· procura autentificată notarial;

· hotărîrea organului de decizie a persoanei juridice, autentificată notarial, privind participarea companiei la licitaţia respectivă, cu indicarea persoanei ce o va reprezenta, datele de identificare şi împuternicirile acesteia.

Informaţii suplimentare, inclusiv despre posibilitatea de a lua cunoştinţă cu activele expuse spre comercializare pot fi obţinute la tel.: 067218062 sau pe site-ul Băncii, pe următorul link: http://bem.md/page/6104