Licitaţie comercializare gaj debitor insolvabil („ALSVIT-VIN” S.R.L.)_16.01.2019

Lichidatorul „Alsvit-Vin”SRL în procedura de faliment, anunţă pentru data de 16 ianuarie 2019, ora 14:00, pe adresa:  r-nul Strașeni, s. Cojușna, str. Lomtadze, 4, desfăşurarea licitaţiei  „cu reducere” privind comercializarea următoarelor loturi:

Lot nr.1:  Construcţii cu destinaţie industrială şi de producere (Fabrică de vinuri) cu suprafaţa totală 30,876.10 m,p. (nr. cad.8015306.726.01-20) și dreptul de folosinţă asupra terenului aferent imobilului cu suprafaţa totală de 7.2103 ha, amplasat în r-nul Strășeni, sat. Cojușna, Utilaje şi mijloace fixe utilizate în procesul de producere a fabricii de vin. Prețul inițial  – 16,000,000.00 lei.

Lot nr.3: Complex sportiv, Construcţie nefinisată amplasată în r-nul Străşeni, s. Cojuşna, (nr. cad. 8015309.340.01), și  dreptul de folosinţă asupra terenului de pămînt aferent (nr. cad. 80153.340) cu suprafata de 2.3058 ha. Prețul inițial al lotului – 387,000.00 lei.

La data 16 ianuarie 2019, ora 14:30,  pe adresa:  r-nul Strașeni, s. Cojușna, str. Lomtadze, 4, se va desfăşura licitaţia  „cu strigare”  privind comercializarea lotului Wolkswagen Multivan, a.p. 2002. Prețul inițial – 40,000.00 lei.

Preturile loturilor expuse nu includ taxe și impozite.

Pentru a participa la licitaţie participanţii sînt obligaţi: 1. Să achite la contulAlsvit-Vin”SRL, c/f 1003600087184, IBAN MD30EN000022243011267858,  BC Energbank SA fil. Botanica, acontul în mărime de 10% din valoarea de expunere a lotului pentru care se va solicita participarea la licitaţie şi separat taxa de participare în mărime de 100 lei.  2. Să prezinte Lichidatorului: - cererea de participare la licitaţie conform modelului; - documentul de plată care confirmă depunerea acontului/aconturilor şi taxei de participare la licitaţie, la contul indicat mai sus; - copiile actelor care certifică identitatea (buletinul de identitate; certificatul de înregistrare şi extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice; actul de identitate al reprezentantului); - documentele care confirmă împuternicirile reprezentantului de a participa la licitație. Termenul limită de depunere a cererile de participare  cu 3 zile înainte de data licitaţiei, ora 16:00.

Informaţii suplimentare, inclusiv despre posibilitatea de a lua cunoştinţă cu activele expuse spre comercializare pot fi obţinute la tel.: 0 691 75 664 sau 0 686 00 338.