Licitaţie comercializare gaj debitor insolvabil ("Ciomex Prod" SRL)_14.01.2018

S.R.L. „CIOMEX PROD”, în procedură de faliment, organizează pe data de 14.01.2019, ora 11.30, pe adresa: mun. Bălți, str. Păcii 31, vînzarea prin licitație „cu reducere” a construcțiilor de producţie cu suprafața totală de 5927,10 m.p. (nr. cad. 7801110.005.09; 12; 13; 14; 25), amplasate în or. Soroca, str. Calea Bălțului 35, cu prețul de start 5 040 000,00 lei.

http://geoportal.md/en/default/map#lat=335619.978094&lon=191936.064033&zoom=6&markers=1%7C190712.77453364%7C213443.16833259%7CTeren%20de%20p%C4%83m%C3%AEnt%20pentru%20%0Dconstruc%C5%A3ie%20S%3D0%2C1153%20ha%2C%20%0Damplasat%20%C3%AEn%20r-nul%20Nispreni%2C%20%0Ds.Criste%C5%9Fti%2C%20%0Dnr.%20cadastral%206029112.154%7C1%7C191711.97791311%7C335537.73561751%7CConstruc%C8%9Bii%20de%20producere%20cu%20%0Dsuprafa%C8%9Ba%20total%C4%83%20de%205%2C927.10%20m.p.%20%0D(nr.cad.7801110.005.09%3B%2012%3B%2013%3B%2014%3B%2025)%20%0Damplasate%20%C3%AEn%20or.Soroca%2C%20str.Calea%20B%C4%83l%C8%9Bului%2035%7C

Cererea de participare se depune pînă la data de 11.01.2019, cu anexarea actelor necesare. Relații la tel. 069212530.