Licitaţie comercializare gaj debitor insolvabil ("DANMILAX" S.R.L.)_27.12.2018

Lichidatorul „DANMILAX” S.R.L., în procedură de faliment, anunţă pentru data de 27.12.2018, ora 16:00, pe adresa: mun. Chișinău, str. Toma Ciorbă 38, desfăşurarea licitaţiei repetate „cu strigare” privind expunerea spre comercializare ca lot unic a următoarelor bunuri: construcție comercială, prestarea serviciilor (nr. cad. 4380117.065.01), S=28.1 m.p., și teren de pămînt aferent cu S=0.101 ha (nr. cad. l 4380117.065), în r-nul Fălești, com. Taxobeni, și utilajul afferent stației de alimentare cu combustibil. Prețul inițial – 17,765,000.00 lei. FOTO

Pentru a lua parte la licitaţie, participanţii sînt obligaţi:

1. Să achite la contul A.A. HORTOLMEI SIMION, c/f 44228010, IBAN MD38VI022240300000334MDL, B.C. “Victoriabank” S.A., fil. nr. 3, Chișinău, acontul în mărime de 10% din valoarea de expunere a lotului şi separat taxa de participare în mărime de 100 lei.

2. Să prezinte lichidatorului: cererea de participare la licitaţie conform modelului; documentul de plată care confirmă depunerea acontului şi a taxei de participare la licitaţie; copiile actelor care certifică identitatea (buletinul de identitate; certificatul de înregistrare şi extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice; actul de identitate al reprezentantului); documentele care confirmă împuternicirile reprezentantului de a participa la licitație.

Termenul-limită de depunere a cererilor de participare este cu 3 zile înainte de data licitaţiei, ora 16.00.

Informaţii suplimentare, inclusiv despre posibilitatea de a lua cunoştinţă de activele expuse spre comercializare, pot fi obţinute la tel.: 069175664 sau 068600338.