Licitaţie comercializare gaj debitor insolvabil ("MAVICOM-NORD" S.R.L.)_27.12.2018

Lichidatorul „MAVICOM-NORD” S.R.L. anunță vînzarea prin licitație „cu reducere” a bunurilor: lot 1 (lot unic): matrițe pentru butelii PET - 9 buc., clătitor liniar pentru ambalaj PET AЗ-ВОБ.01, mașină automată de îmbuteliere XRB-6, mașină semiautomată „de dopuit” АЗ-ВАУ.21, transportor cu eclise (15 m.), masă acumulativă, mașină de ambalare cu tunel termic TURBOPAK 254. Prețul inițial al lotului – 151 870 lei. Lot 2 - cazan pe abur КП-0,5, cazan Viessman Paromat Duplex, prețul inițial al lotului – 343 000 lei. Lot 3 - construcții cu suprafața totală de 7 083,3 m.p., nr. cadastrale 1439105.118.01; 02; 03; 04, și terenul aferent cu suprafața de 2,2206 ha, nr. cadastral 1439105.118. Prețul de inițial al lotului – 1 800 000 lei. Lot 4 - construcție agroindustrială cu suprafața la sol de 1 726,48 m.p., nr. cadastral 1439105.118.07. Prețul inițial – 226 100 lei. Lot 5 - teren agricol cu S=0,0948 ha, nr. cad. 4135105416, prețul inițial – 1900,00 lei. Licitația va avea loc pe data de 27.12.2018, ora 11.00. Locul desfăşurării licitaţiei: mun. Chișinău, str. Alba Iulia 148/3, bir. 206. Acontul de participare constituie 2% din prețul inițial al lotului, taxa de participare - 500 lei.

Pentru participare la licitație, doritorii vor depune pînă pe data de 24.12.2018, ora 11.00: cererea de participare la licitație la care se anexează: copia extrasului din Registrul de stat și/sau copia buletinului de identitate, dovada achitării acontului și a taxei de participare la contul MD15MO2224ASV75156047100, B.C. „Mobiasbancă - Groupe Societe Generale” S.A., beneficiar „Mavicom-Nord” S.R.L., în proces de insolvabilitate, IDNO 1003604007173. Loturile 1 și 2 sînt amplasate pe adresa: or. Edineț, str. N. Testemițanu 24. Loturile 3 și 4 sînt amplasate în r-nul Briceni, s. Mihăileni. Lotul nr. 5 este amplasat în r-nul Edineț, s. Hlinaia, extravilan.

Informații la tel.: 079967175.