Licitaţie comercializare gaj debitor insolvabil ("TENADRIA" SRL)_07.12.2018

S.R.L. „TENADRIA”, în procedură de faliment, organizează pentru data de 07.12.2018, ora 14.00, pe adresa: mun. Chişinău, str. Teilor 7/2, et. 2, anticamera, vînzarea prin licitaţie „cu reducere” a lotului: încăpere nelocativă, cu suprafaţa de 924,70 m.p., nr. cad. 0100414.401.08.003, la pretul maxim de 4 600 000 lei, amplasată în mun. Chişinău, str. Acad. S. Rădăuţanu 9. Cererile însoţite de documentul de identitate, procura, dovada transferării acontului în mărime de 2% la c/d: MD47AG000000002251430166, B.C. „Moldova-Agroindbank” S.A., AGRNMD2X710, se depun la sediul lichidatorului nu mai tîrziu de 03.12.2018. Informaţii suplimentare la tel.: 069072200, 079080482.