Licitaţie comercializare gaj debitor insolvabil ("TENADRIA" SRL)_30.11.2018

S.R.L. „TENADRIA”, în procedură de faliment, organizează pentru data de 30.11.2018, ora 15.00, pe adresa: mun. Chişinău, str. Teilor 7/2, et. 2, anticamera, vînzarea prin licitaţie “cu reducere” a lotului - locuri de parcare subterane, amplasate în subsolul parcării (nr. cadastral 0100414.401.01.058 ), nivelurile I şi II ale blocului locativ din mun. Chişinău, str. Acad. Sergiu Rădăuţanu 3. Prețurile loturilor se gasesc pe site-ul B.C. “Banca de Economii” S.A. - www.bem.md, rubrica „Comercializare gaj” și pe site-ul www.999.md. Cererile însoţite de documentul de identitate, procura, dovada transferării acontului în mărime de 2% la c/d: MD47AG000000002251430166, B.C. „Moldova Agroindbank” S.A., AGRNMD2X710, se depun la sediul lichidatorului nu mai tîrziu de 26.11.2018. DESCRIERE LOTURI

Informaţii suplimentare la tel.: 069072200, 079080482.