Licitaţie comercializare gaj debitor insolvabil („ALSVIT-VIN” S.R.L.)_09.11.2018

Lichidatorul „ALSVIT-VIN” S.R.L. în procedură de faliment, anunţă pentru data de 9 noiembrie 2018, ora 14.00, pe adresa: r-nul Strășeni, s. Cojușna, str. Lomtadze 4, desfăşurarea licitaţiei „cu reducere” privind comercializarea următoarelor loturi:

Lot nr. 1 - construcţii cu destinaţie industrială şi de producţie (fabrică de vinuri) cu suprafaţa totală 30,876.10 m.p. (nr.cad.8015306.726.01-20), și dreptul de folosinţă asupra terenului aferent imobilului cu suprafaţa totală de 7.2103 ha, amplasat în r-nul Strășeni, sat. Cojușna; utilaje şi mijloace fixe utilizate în procesul de producţie a fabricii de vin (137 de poz.). Prețul inițial – 16,000,000.00 lei.

Lot nr. 2 - construcţie amplasată în r-nul Străşeni, s. Cojuşna, str. M. Viteazul 187 a (nr. cad. 8015309.347.01), cu suprafaţa totală 31.80 m.p. şi dreptul de folosinţă asupra terenului de pămînt aferent (nr. cad. 8015309.347), cu suprafaţa de 0.046 ha. Prețul inițial - 27,000.00 lei.

Lot nr. 3 - complex sportiv, construcţie nefinisată amplasată în r-nul Străşeni, s. Cojuşna (nr. cad. 8015309.340.01), cu dreptul de folosinţă asupra terenului de pămînt aferent (nr. cad. 80153.340), cu suprafaţa de 2.3058 ha. Prețul initial al lotului – 387,000.00 lei.

Lot nr. 4 - Wolkswagen Multivan, a.p. 2002. Prețul inițial – 66,000.00 lei.

La data de 9 noiembrie 2018, ora 14.30, pe adresa: r-nul Strășeni, s. Cojușna, str. Lomtadze 4, se va desfăşurarea licitaţia „cu strigare” privind comercializarea lotului format din 8 cisterne din inox, 5000 dal., 17 cisterne KSI-2. Prețul inițial –1,000,000.00 lei. Preţurile loturilor expuse nu includ taxe și impozite.

Pentru a participa la licitaţie participanţii sînt obligaţi:

1. Să achite la contul „Alsvit-Vin” S.R.L., c/f 1003600087184, IBAN MD30EN000022243011267858, B.C. „Energbank” S.A., fil. Botanica, acontul în mărime de 10% din valoarea de expunere a lotului pentru care se va solicita participarea la licitaţie şi separat taxa de participare în mărime de 100 lei.

2. Să prezinte lichidatorului: cererea de participare la licitaţie conform modelului; documentul de plată care confirmă depunerea acontului / aconturilor şi taxei de participare la licitaţie, la contul indicat mai sus; copiile actelor care certifică identitatea (buletinul de identitate; certificatul de înregistrare şi extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice; actul de identitate al reprezentantului); documentele care confirmă împuternicirile reprezentantului de a participa la licitație. Termenul-limită de depunere a cererile de participare este cu 3 zile înainte de data licitaţiei, ora 16.00.

Informaţii suplimentare, inclusiv despre posibilitatea de a lua cunoştinţă de activele expuse spre comercializare pot fi obţinute la tel.: 069175664, 068600338.