Licitaţie comercializare gaj debitor insolvabil (TENADRIA SRL)_05.10.2018

S.R.L. „TENADRIA”, în procedură de faliment, organizează pentru data de 05.10.2018, ora 15:00, pe adresa: mun. Chişinău, str. Teilor 7/2, et. 2, anticamera, vînzarea prin licitaţie “cu reducere” a lotului: locuri de parcare subterane, amplasate în subsolul parcării (nr. cadastral 0100414.401.01.058), nivelurile I şi II ale blocului locativ, din mun. Chişinău, str. Acad. S. Rădăuţanu 3. Prețurile de participare ale loturilor se găsesc pe site-ul “Banca de Economii” S.A. www.bem.md, rubrica „Comercializare gaj” și pe site-ul www.999.md. Cererile însoţite de documentul de identitate, procura, dovada transferării acontului în mărime de 2% la c/d: MD47AG000000002251430166, B.C. „Moldova-Agroindbank” S.A., AGRNMD2X710, se depun la sediul lichidatorului nu mai tîrziu de 01.10.2018. Descriere loturi

Informaţii suplimentare la tel.: 069072200, 079080482.