Licitații active 10 octombrie

Banca de Economii S.A. în proces de lichidare desfăşoară pe data de 10 octombrie 2018, ora 11.00, pe adresa: mun. Chişinău, str. Columna 115, licitaţia „cu strigare” privind comercializarea următoarelor loturi:

  • Tehnica de calcul

№ lot

Denumirea bunului

Data dării în exploatare

Stoc disponibil

Preț de expunere 1 unitate

 

        ECHIPAMENT DE REȚEA

     

7

Comutator optic HP FC Entry Switch 8B

05.04.2007

1

35,380.69

9

Sistem telefonic IPB (01011000007)

   

37,141.49

10

Stație telefonică Samsung OS7400(01030000012)

   

18,240.00

 

                  SERVERE

     

12

Server HP DL380 R03

05.04.2007

1

16,356.52

13

Storage HP VirtualArray 7100

05.04.2007

1

65,173.94

14

Tape drive (back up pt. lenta)

05.04.2007

1

49,439.22

15

Server HP Net LH3 (01004000244)

 

1

59,621.86

16

Server HP DL360 G4

 

3

14,539.24

17

Storage HP EVA 8000 (01004000925)

 

1

52,440.00

18

Server Dell PowerEdge 6850 (01004000505)

 

1

22,800.00

19

Server Dell PowerEdge 6850 (01004000795)

 

1

22,800.00

20

Host security module (01004000997)

   

17,100.00

Pentru a participa la licitaţie participanţii sunt obligaţi:

1. Să achite acontul în mărime de 10% din valoarea de expunere a lotului pentru care se va solicita participarea la licitaţie şi taxa de participare la licitaţie în mărime de 200.00 lei – pentru persoane fizice și în mărime de 350.00 lei pentru persoane juridice, la următorul cont:

Banca de Economii S.A. în proces de lichidare

mun. Chișinău, str. Columna, 115,

c/f: 1003600002549

IBAN: MD24NB000000000035260601

BIC: NBMDMD2X

NOTĂ: Este necesar, ca la efectuarea plăţilor să fie distinct şi amplu comunicată informaţia despre plătitorul de mijloace băneşti.

2. Să prezinte cel tîrziu cu o zi înainte de petrecerea licitației, pînă la ora 16.00, la adresa mun. Chişinău, str. Columna 115, anticamera:

– cererea de participare la licitaţie (care se întocmeşte la bancă conform modelului);

– documentul de plată care confirmă depunerea acontului/aconturilor şi taxei de participare la licitaţie, la contul sus-indicat;

– copiile actelor care certifică identitatea (buletinul de identitate; certificatul de înregistrare şi extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice; actul de identitate al reprezentantului);

– documentele care confirmă împuternicirile reprezentantului de a participa la licitaţie din numele şi pe contul persoanei fizice/juridice, de a licita pentru lotul expus la licitaţie, de a semna procesele-verbale ale licitaţiei, contractele de vînzare-cumpărare, actele de predare-primire, şi anume:

·        procura autentificată notarial;

·        hotărîrea organului de decizie a persoanei juridice, autentificată notarial, privind participarea companiei la licitaţia respectivă, cu indicarea persoanei ce o va reprezenta, datele de identificare şi împuternicirile acesteia.

            Informaţii suplimentare, inclusiv despre posibilitatea de a lua cunoştinţă cu activele expuse spre comercializare pot fi obţinute la tel.: 067218062 sau pe site-ul Băncii, pe următorul link: http://bem.md/page/6104