Licitaţie comercializare gaj debitor insolvabil („ALSVIT-VIN” S.R.L.)_06.09.2018

Lichidatorul „ALSVIT-VIN” S.R.L., în procedură de faliment, anunţă pentru data de 6 septembrie 2018, ora 14:00, pe adresa: r-nul Strașeni, s. Cojușna, str. Lomtadze 4, desfăşurarea licitaţiei „cu reducere” privind comercializarea următoarelor loturi:

Lot nr. 1: construcţii cu destinaţie industrială şi de producţie (Fabrică de vinuri), cu suprafaţa totală 30,876.10 m.p. (nr. cad. 8015306.726.01-20), și dreptul de folosinţă asupra terenului aferent imobilului, cu suprafaţa totală de 7.2103 ha, amplasat în r-nul Strășeni, s. Cojușna; utilaje şi mijloace fixe utilizate în procesul de producere a Fabricii de vin (162 poz.). Prețul inițial 16,000,000.00 lei.

Lot nr. 2: construcţie amplasată în r-nul Străşeni, s. Cojuşna, str. M. Viteazul 187 A (nr. cad. 8015309.347.01), cu suprafaţa totală 31,80 m.p., şi dreptul de folosinţă asupra terenului de pămînt aferent (nr. cad. 8015309.347), cu suprafaţa de 0,046 ha. Prețul inițial 29,000.00 lei.

Lot nr. 3: complex sportiv, construcţie nefinisată, amplasată în r-nul Străşeni, s. Cojuşna (nr. cad. 8015309.340.01), cu dreptul de folosinţă asupra terenului de pămînt aferent (nr. cad.80153.340), cu suprafata de 2,3058 ha. Prețul initial al lotului – 429,000.00 lei.

Lot nr. 4: Wolkswagen Multivan, a.p. 2002. Prețul inițial 73,000.00 lei.

Preţurile loturilor expuse nu includ taxe și impozite.

Pentru a participa la licitaţie, participanţii sînt obligaţi:

1. Să achite la contul „Alsvit-Vin” S.R.L., c/f 1003600087184, IBAN MD30EN000022243011267858, B.C. „Energbank” S.A., fil. Botanica, acontul în mărime de 10% din valoarea de expunere a lotului pentru care se va solicita participarea la licitaţie şi, separat, taxa de participare în mărime de 100 lei.

2. Să prezinte lichidatorului: cererea de participare la licitaţie conform modelului; documentul de plată care confirmă  depunerea acontului/aconturilor şi taxei de participare la licitaţie, la contul indicat mai sus; copiile actelor care certifică identitatea (buletinul de identitate; certificatul de înregistrare şi extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice;

actul de identitate al reprezentantului); documentele care confirmă împuternicirile reprezentantului de a participa la licitație. Termenul-limită de depunere a cererilor de participare – cu 3 zile înainte de data licitaţiei, ora 16:00.

Informaţii suplimentare, inclusiv despre posibilitatea de a lua cunoştinţă de activele expuse spre comercializare, pot fi obţinute la tel.: 069175664, 068600338.