Licitaţie comercializare gaj debitor insolvabil (TENADRIA SRL)_23.08.2018

S.R.L. „TENADRIA”, în procedură de faliment, organizează pentru data de 23.08.2018, ora 15.00, pe adresa: mun. Chişinău, str. Teilor 7/2, et. 2, anticamera, vînzarea prin licitaţie “cu reducere” a lotului - locuri de parcări subterane, amplasate în subsolul parcării cu nr. cadastral 0100414.401.01.058, nivelurile I şi II ale blocului locativ, din mun. Chişinău, str. Academician S. Rădăuţanu 3. Prețurile loturilor sînt plasate pe site-ul B.C. “Banca de Economii” S.A., www.bem.md, rubrica „Comercializare gaj”, și pe site-ul www.999.md. Cererile, însoţite de documentul de identitate, procură, dovada transferării acontului în mărime de 2% la c/d MD47AG000000002251430166, B.C. „Moldova Agroindbank” S.A., AGRNMD2X710, se depun la sediul lichidatorului nu mai tîrziu de 17.08.2018. Informaţii suplimentare la tel.: 069072200, 079080482. Descriere loturi