Licitaţie comercializare gaj debitor insolvabil (Euro-TV Chișinău SRL)_21.08.2018

Lichidatorul S.R.L. „EURO-TV CHIȘINĂU”, în procedura falimentului, anunţă pentru data de 21.08.2018, ora 10:00, pe adresa: mun. Chişinău, str. București 79, desfăşurarea licitaţiei „cu reducere” privind vînzarea masei debitoare, și anume: 228 de loturi (echipamentul televiziunii, conform listei publicate pe site-ul www.bem.md). Prețul total al loturilor expuse constituie 1,841,100  lei și nu include taxele și impozitele prevăzute de legislația în vigoare. LISTA UTILAJE

Pentru a fi admişi la licitaţie, participanţii sînt obligaţi să prezinte pînă la data de 17.08.2018, ora 17:00, pe adresa: mun. Chişinău, str. București 79, cererea de participare la licitaţie, documentul de plată care confirmă transferul acontului/aconturilor şi a taxei de participare la licitaţie, după caz, procură autentificată în modul stabilit de lege pentru participarea la licitaţie, pentru persoane juridice: extrasul din Registrul de stat, pentru persoanele fizice: buletin de identitate. Taxa de participare în mărime de 500 lei pentru persoane fizice şi de 1,000 lei pentru persoane juridice, precum şi acontul în mărime de 10% din preţul loturilor. Persoanele interesate pot lua cunoștință de procedura de vînzare, starea de fapt și de drept a loturilor, precum și alte informații la tel. 060192619.