Licitaţie comercializare gaj debitor insolvabil (TENADRIA SRL)_13.07.2018

S.R.L. „TENADRIA”, în procedură de faliment, organizează pe data de 13.07.2018, ora 15.00, pe adresa: mun. Chişinău, str. Teilor 7/2, et. 2, anticamera, vînzarea prin licitaţie „cu reducere” a lotului - locuri de parcări subterane, amplasate în subsolul parcării (nr. cadastral 0100414.401.01.058), nivelurile I şi II ale blocului locativ din mun. Chişinău,str. Acad. S. Rădăuţanu 3, conform descrierii și prețurilor indicate în Anexă.

Cererile însoţite de documentul de identitate, procura, dovada transferării acontului în mărime de 2% la c/d MD47AG000000002251430166, B.C. „Moldova-Agroindbank” S.A., AGRNMD2X710, se depun la sediul lichidatorului, nu mai tîrziu de 11.07.2018.

Informaţii suplimentare la tel.: 067 218 068, 069 072 200, 079 080 482.