Licitaţie comercializare gaj debitor insolvabil_06.07.2018

Pe data de 06.07.2018, ora 09.30, pe adresa: mun. Chişinău, str. C. Tănase 9, of. 4, va avea loc licitaţia „cu reducere” pentru comercializarea în bloc, ca lot unic, a bunurilor imobile cu numerele cadastrale 3156103.006 şi 3156103.006.01, clădire de producţie, teren aferent și construcţie neînregistrată, precum şi utilaj tehnologic (ce formează obiectul raportului de evaluare nr. 16-06/652), de asemenea, utilaje şi echipamente tehnologice (31 de poziţii, conform raportului de evaluare nr. 09/03), amplasate în mun. Chişinău, or. Cricova, str. P. Ungureanu 3, ce aparţin Î.M. „ACOREX WINE HOLDING” S.A., la prețul iniţial de 34 892 039 lei, inclusiv TVA. Doritorii de a participa la licitaţie urmează să prezinte, pînă pe data de 02.07.18, ora 17.00 (termen de decădere), următoarele acte: cererea de participare, dovada achitării acontului în mărime de 2,5% din preţul iniţial al lotului, preţul biletului de participant - 1000 lei, buletinul de identitate, extrasul de la C.Î.S., certificatul de înregistrare, procura cu specificarea dreptului de a participa la licitaţie. Informaţii suplimentare la tel. 069387793.