Licitaţie comercializare gaj debitor insolvabil_19.06.2018

Lichidatorul S.R.L. „EURO-TV CHIȘINĂU”, în procedura falimentului, anunţă pentru data de 19.06.2018, ora 10.00, pe adresa: mun. Chişinău, str. București 79, desfăşurarea licitaţiei „cu reducere” privind vînzarea masei debitoare, și anume: 228 loturi (echipamentul televiziunii, conform listei publicate pe site-ul www.bem.md). Prețul total al loturilor expuse este în mărime de 2 761 200 (două milioane șapte sute șaizeci și una mii două sute) lei și nu include taxele și impozitele prevăzute de legislația în vigoare. Pentru a fi admişi la licitaţie, participanţii sunt obligaţi să prezinte pînă pe data de 15.06.2018, ora 17.00, pe adresa: mun. Chişinău, str. București 79, cererea de participare la licitaţie, documentul de plată care confirmă transferul acontului/aconturilor şi a taxei de participare la licitaţie, după caz, procură autentificată în modul stabilit de lege pentru participarea la licitaţie, pentru persoane juridice: extrasul din Registrul de stat, pentru persoanele fizice: buletinul de identitate. Taxa de participare este de 500 lei pentru persoane fizice şi 1000 lei pentru persoane juridice, acontul – 10% din preţul loturilor. Persoanele interesate pot lua cunoștință de procedura de vînzare, starea de fapt și de drept a loturilor, precum și alte informații, la tel. 060192619.  LISTA UTILAJE