Licitaţie comercializare gaj debitor insolvabil_11.06.2018

Lichidatorul „REMARCABILA” S.R.L., în procedură de faliment, anunță pentru data de 11 iunie 2018, ora 10:00, pe adresa: mun. Chişinău, str. Mitropolit Bănulescu Bodoni 45, bir. 306, desfășurarea licitației repetate „cu strigare” privind comercializarea mijloacelor fixe, amplasate în s. Terebna, r-nul Edineţ, după cum urmează: lot nr. 1-boroana BDT3, preţul inițial - 26 640,00 lei; lot nr. 2 - boroana BPP 24, preţul inițial- 107 280,00 lei; lot nr. 3 - plug Cizeli ATILA, preţul inițial - 131 760,00 lei; lot nr. 4-cultivator EP25/170, preţul inițial - 90 720,00 lei; lot nr. 5 - mașină de încăpăcit borcane metalice KPU, preţul inițial - 228 960,00 lei; lot nr. 6 - mașină pentru blanșat legume, preţul inițial - 169 200,00 lei; lot nr. 7 - plug Pinokio, preţul inițial - 149 760,00 lei; lot nr. 8 - tractoare / freza BP-2, preţul inițial - 65 520,00 lei; lot nr. 9 - cultivator SP 2040, preţul inițial - 228 240,00 lei; lot nr. 10 - combina E 524 KP, a.p. 2008, culoare albastră, preţul inițial - 701 280,00 lei. Prețurile loturilor expuse nu includ taxe și impozite.

Pentru participare la licitaţie, doritorii vor achita la contul „Remarcabila” S.R.L., c/f 1003604001089, IBAN MD65MO2224ASV18145237100, B.C. „Mobiasbancă” S.A., c/b MOBBMD22, acontul în mărime de 10% din valoarea de expunere a lotului pentru care se solicită participarea la licitaţie repetată şi, separat, taxa de participare în mărime de 150 lei. Sunt admişi de a participa la licitaţie: persoane fizice şi juridice din RM, cetăţeni străini, persoane juridice străine. Doritorii de a participa la licitaţie vor prezenta lichidatorului: cererea de participare la licitaţie, confirmarea depunerii acontului pe contul bancar indicat, copia certificatului de înregistrare a firmei, extrasul din Registrul de stat, procura,după caz, pentru dreptul de a participa la licitație și de a încheia tranzacții de vînzare-cumpărare a loturilor expuse la licitație. Depunerea cererilor se încheie la 7 iunie 2018, ora 17.00. Inspectarea activelor se efectuează la locul amplasării lor: s. Terebna, r-nul Edineţ. Cererile de participare la licitație se vor depune pe adresa: MD-2012, mun. Chișinău, str. Mitropolit Bănulescu Bodoni 45, bir. 306.

Informaţii suplimentare la tel. 068228828.