Licitaţie comercializare gaj debitor insolvabil_11.05.2018

Pe data de 11.05.2018, ora 09:00, pe adresa: mun. Chişinău, str. C. Tănase nr. 9, of. 4, va avea loc licitaţia cu reducere”, pentru comercializarea bunurilor imobile și mobile amplasate în mun. Chişinău, or. Cricova, str. P. Ungureanu 3, care aparţin Î.M. "Acorex Wine Holding” S.A. în procedură de faliment:

lotul nr.1 - bunuri imobile cu nr. cad. 3156103.006 și 3156103.006.01, clădire de producere, teren aferent și construcție neînregistrată, amplasate mun. Chişinău, or. Cricova, str. P. Ungureanu 3, precum și utilaj tehnologic, la prețul inițial/maxim de 33,910,355.00 lei, inclusiv TVA;

lotul nr.2 - utilaje şi echipamente tehnologice (31 de poziţii), amplasate mun. Chişinău, or. Cricova, str. P. Ungureanu 3, preţul iniţial de 3,772,026.00 lei.

Doritorii de a participa la licitaţie urmează să prezinte următoarele acte: cererea de participare, dovada achitării acontului în mărime de 2,5 % din preţul iniţial al lotului, preţul biletului de participant – 1,000.00 lei, buletinul de identitate, extrasul de la C.Î.S., certificatul de înregistrare, procura cu specificarea dreptului de a participa la licitaţie. Depunerea cererilor şi a documentelor se încheie cu 3 zile înainte de data licitaţiei. Termenul nominalizat este unul de decădere.

Informaţii suplimentare la tel. 069387793.