Licitații active 20 aprilie 2018

Banca de Economii S.A. în proces de lichidare desfăşoară pe data de 20 aprilie 2018, ora 11.00, pe adresa: mun. Chişinău, str. Columna 115, licitaţia „cu strigare” privind comercializarea următoarelor loturi:

  • Alte utilaje: 

Nr. lot

Echipament procesare carduri bancare

Preț de expunere unitate, lei

FOTO

1

Echipament deservire cartele bancare Emboserr Data Card 280P

102,745.19

FOTO

2

Echipament deservire cartele bancareEmboserr Data Card 280 Plus (pers.)

103,336.79

FOTO

3

Echipament deservire cartele bancare Emboserr Data Card 150

34,705.07

FOTO

4

Mașină pentru transpunrea datelor Data card 450

956,844.11

FOTO

 

Echipament tipografic

 

 

7

Ghilotina Ideal 7228-06 LT

152,666.94

 

10

Mașină de încleiat Panatol Perfect Binder F II

136,269.42

 

11

Mașină de broșat Renz Punch 500 E

85,032.12

 

12

Laminator Royal Sovereign RSL 2702

37,362.60

 

13

Sistem insertare Pitney Bowes

59,225.17

 

14

Imprimantă tipografică XEROX 4590 EPS alb-negru

214,066.87

 

15

Imprimantă tipografică XEROX DC7000 AP color

883,013.64

 

16

Imprimantă tipografică XEROX Phazer 7760 color

22,458.24

 

 

Alte utilaje

 

 

22

Stație electrică Lister Peter, LPW3 3000, ALP22

119,175.14

 

45

Metalodetector Magnascanner (01023000375)

24,102.18

 

46

Sistem de control si acces (inclusiv turniket) (01023000735)

25,091.73

 

47

Metalodetector

24,102.18

 

48

Metalodetector

24,102.18

 

49

UPS APC Symmetra LX 16 kVA

49,320.00

 

Pentru a participa la licitaţie participanţii sunt obligaţi:

1. Să achite separat acontul în mărime de 10% din valoarea de expunere a lotului pentru care se va solicita participarea la licitaţie şi taxa de participare la licitaţie în mărime de 200.00 lei – pentru persoane fizice și în mărime de 350.00 lei pentru persoane juridice, la următorul cont:

Banca de Economii S.A. în proces de lichidare

mun. Chișinău, str. Columna, 115,

c/f: 1003600002549

IBAN: MD24NB000000000035260601

BIC: NBMDMD2X

NOTĂ: Este necesar, ca la efectuarea plăţilor să fie distinct şi amplu comunicată informaţia despre plătitorul de mijloace băneşti.

2. Să prezinte cel tîrziu cu o zi înainte de petrecerea licitației, pînă la ora 16.00, la adresa mun. Chişinău, str. Columna 115, anticamera:

– cererea de participare la licitaţie (care se întocmeşte la bancă conform modelului);

– documentul de plată care confirmă depunerea acontului/aconturilor şi taxei de participare la licitaţie, la contul sus-indicat;

– copiile actelor care certifică identitatea (buletinul de identitate; certificatul de înregistrare şi extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice; actul de identitate al reprezentantului);

– documentele care confirmă împuternicirile reprezentantului de a participa la licitaţie din numele şi pe contul persoanei fizice/juridice, de a licita pentru lotul expus la licitaţie, de a semna procesele-verbale ale licitaţiei, contractele de vînzare-cumpărare, actele de predare-primire, şi anume:

· procura autentificată notarial;

· hotărîrea organului de decizie a persoanei juridice, autentificată notarial, privind participarea companiei la licitaţia respectivă, cu indicarea persoanei ce o va reprezenta, datele de identificare şi împuternicirile acesteia.

Informaţii suplimentare, inclusiv despre posibilitatea de a lua cunoştinţă cu activele expuse spre comercializare pot fi obţinute la tel.: 022-218-046; 022-218-047 sau pe site-ul Băncii, pe următorul link: http://bem.md/page/6104