Licitaţie comercializare gaj debitor insolvabil_26.03.2018

Lichidatorul „Remarcabila” S.R.L., în procedură de faliment, anunță pentru data de 26 martie 2018, ora 10.00, pe adresa: mun. Chişinău, str. Mitropolit G. Bănulescu Bodoni 45, bir. 306, desfășurarea licitației repetate „cu strigare” privind comercializarea mijloacelor fixe, amplasate în s. Terebna, r-nul. Edineţ, după cum urmează: lotul nr.1- Boroană BDT3. Preţul inițial 33 300,00 lei; lotul nr. 2 - Boroană BPP 24. Preţul iniţial 134 100,00 lei; lotul nr.3 - Plug Cizeli ATILA. Preţul inițial 164 700,00 lei; lotul nr.4 - Cultivator EP25/170. Preţul inițial 113 400,00 lei; lotul nr.5 - Mașină de încăpăcit borcane metalice KPU. Preţul inițial 286 200.00 lei; lotul nr.6 - Mașina pentru blanșat legume. Preţul inițial 211 500.00 lei; lotul nr.7 -Plug Pinokio. Preţul inițial 187 200.00 lei; lotul nr.8 - Tractoare / freză BP-2. Preţul inițial 81 900.00 lei; lotul nr.9 - Cultivator SP 2040. Preţul inițial 285 300.00 lei; lotul nr.10 – Combină E 524 KP, a.p. 2008, culoare albastră. Preţul inițial 876 600.00 lei. Prețurile loturilor expuse nu includ taxe și impozite. Pentru participare la licitaţie doritorii vor achita pe contul „Remarcabila” S.R.L., c/f 1003604001089, IBAN: MD65MO2224ASV18145237100, B.C. „Mobiasbancă” S.A., c/b MOBBMD22, acontul în mărime de 10% din valoarea de expunere a lotului pentru care se va solicita participarea la licitaţia repetată şi separat taxa de participare în mărime de 150 lei. Sînt admise de a participa la licitaţie: persoane fizice şi juridice ale Republicii Moldova, cetăţeni străini, persoane juridice străine. Doritorii de a participa la licitaţie vor prezenta lichidatorului: cererea de participare la licitaţie, confirmarea depunerii acontului pe contul bancar indicat în aviz, copia certificatului de înregistrare al firmei, extrasul din Registrul de stat, procura, după caz, pentru dreptul de a participa la licitație și a încheia tranzacții de vînzare-cumpărare a loturilor expuse la licitație. Depunerea cererilor se încheie la 22 martie 2018, ora 17.00. Inspectarea activelor se efectuează la locul amplasării lor, în s.Terebna, r-nul Edineţ. Cererile de participare la licitație vor fi depuse pe adresa: MD-2012, mun. Chișinău, str. Mitropolit G. Bănulescu Bodoni 45, bir. 306. Informaţii suplimentare la tel. 068 228 828 sau 022 218 057.