Licitaţie comercializare gaj debitor insolvabil_23.03.2018

Pe data de 23.03.18, ora 12.00, pe adresa: mun. Chişinău, str. C. Tănase nr. 9, of. 4, va avea loc licitaţia cu reducere, pentru comercializarea în bloc a bunurilor mobile: utilaje şi echipamente tehnologice (34 de poziţii), amplasate în mun. Chişinău, or. Cricova, str. P. Ungureanu 3, ce aparţin Î.M. "Acorex Wine Holding” S.A., în procedură de faliment, preţul iniţial de 4 191 139 lei. Doritorii de a participa la licitaţie urmează să prezinte următoarele acte: cererea de participare, dovada achitării acontului în mărime de 2,5 % din preţul iniţial al lotului, preţul biletului de participant -1000 lei, buletinul de identitate, extrasul de la C.Î.S., certificatul de înregistrare, procura cu specificarea dreptului de a participa la licitaţie. Depunerea cererilor şi a documentelor se încheie cu 3 zile înainte de data licitaţiei. Termenul nominalizat este unul de decădere. Informaţii suplimentare la tel. 069387793.