Licitaţie comercializare gaj debitor insolvabil_22.12.2017

Pe data de 22.12.2017, ora 11.00, pe adresa: mun. Chişinău, str. C. Tănase 9, of. 4, va avea loc licitaţia „cu
reducere” pentru comercializarea bunurilor mobile, amplasate în mun. Chişinău, or. Cricova, str. P. Ungureanu 3, ce
aparţin Î.M. „Acorex Wine Holding” S.A. , în procedură de faliment: lotul nr. 1- compresor „Alup”, prețul inițial/
maxim de 88,281.00 lei; lotul nr. 2 - resiver la prețul inițial/maxim de 2,127.00 lei; lotul nr. 3 - contor pentru vin OM 50 la prețul
inițial/maxim de 21,367.00 lei; lotul nr. 4 - filtru Orion 60*60 la prețul inițial/maxim de 110,393.00 lei; lotul nr. 5 - butoaie de
stejar cu volumul de 225 litri, în număr de 10 unități la prețul inițial/maxim de 20,728.00 lei; lotul nr. 6 - concasor pentru
înlăturarea ciorchinelui INOX DP 450 la prețul inițial/maxim de 65,860.00 lei; lotul nr. 7 - încărcător diesel 3t DV 178*320 la
prețul inițial/maxim de 4,626.00 lei; lotul nr. 8 - utilaje şi echipamente tehnologice (24 de poziţii), la preţul inițial/maxim de
4,343,439.00 lei. Doritorii de a participa la licitaţie urmează să prezinte următoarele acte: cererea de participare, dovada
achitării acontului în mărime de 2,5% din preţul iniţial al lotului, preţul biletului de participant - 500 lei, buletinul de
identitate, extrasul de la C.Î.S., certificatul de înregistrare, procura cu specificarea dreptului de a participa la licitaţie.
Depunerea cererilor şi documentelor se încheie pe data de 18.12.2017, ora 17:00.
Termenul nominalizat este unul de decădere. Informaţii suplimentare la tel. 069387793.