Licitaţie comercializare gaj debitor insolvabil_24.11.2017

Lichidatorul S.R.L. ,,EuroTV-Chișinău” în procedura falimentului, anunţă pentru data de 24.11.2017, ora 10:00, pe adresa mun. Chişinău, str. București 79 desfăşurarea licitaţiei „cu strigare” privind vînzarea masei debitoare și anume: 228 loturi (echipamentul televiziunii, conform listei publicate pe site-ul www.bem.md) în valoare totală de 6591000 lei, fără includerea taxelor și impozitelor. Pentru a fi admişi la licitaţie participanţii sunt obligaţi să prezinte până la data de 20.11.2017, ora 17:00, pe adresa mun. Chişinău, str. București 79: cererea de participare la licitaţie, pentru persoane juridice:  copia certificatului de înregistrare autentificată şi extrasul din Registrul de stat, pentru persoanele fizice: buletin de identitate, documentul de plată care confirmă transferul acontului/aconturilor şi a taxei de participare la licitaţie, după caz, procură autentificată în modul stabilit de lege pentru participarea la licitaţie. Taxa de participare în mărime de 500 lei pentru persoane fizice şi de 1000 lei pentru persoane juridice, precum şi acontul în mărime de 10% din preţul loturilor. Doritorii de a se familiariza în prealabil cu procedura de vînzare sau de a face cunoștință cu lista loturilor, precum și alte informații suplimentare pot contacta lichidatorul la telefonul: 060192619. LISTA UTILAJE