Licitaţie comercializare gaj debitor insolvabil_21.11.2017

La data de 21.11.2017, ora 10:00, pe adresa mun. Comrat, str. Pobedî, 58, of. 301, se va desfășura licitația „cu strigare” privind comercializarea masei debitoare a C.A.P. „Maiac”, în proces de insolvabilitate: lot 1 Stropitoare ARBUS2000, la preț inițial de 9 122 lei, lot 2stropitoare SLV2000, la preț inițial de 36 258 lei.

Pentru participarea la licitație este necesar a fi prezentate următoarele acte: cererea în formă stabilită, actul de identitate al participantului(pentru persoanele juridice copia certificatului de înregistrare din Registrul întreprinderilor și organizațiilor din RM), procura cu dreptul de a efectua tranzacția, documentul bancar care confirmă achitarea acontului de 10% din prețul inițial al lotului.

Costul biletului de participare – 300 lei.

Acontul și taxa de participare se vor achita la contul ÎI „Rusu Dorin”, IBAN:MD95VI00000022243, BIC:VICBMD2X449, c/f 1010611001034, pînă la data de 17.11.2017. Examinarea bunurilor se va efectua la locul lor de amplasare, prin coordonare prealabilă. Tel. 079435230.