Licitaţie comercializare gaj debitor insolvabil_20.10.2017

Administratorul insolvabilităţii SRL „Trimedial”, anunţă pentru data de 20.10.2017, ora 14:00, pe adresa: mun. Chişinău, Armenească 41D, desfăşurarea licitaţiei „cu reducere” de vînzare a următoarelor bunuri: mijloace fixe (rafturi şi cuiere) la preţul de start în mărime de 230,000.00 lei. Pentru participarea la licitaţie trebuie depuse la sediul lichidatorului, pînă pe data de 17.10.2017: cererea de participare la licitaţie, certificatul de înregistrare, extrasul din Registrul de stat al întreprinderilor şi organizaţiilor, actul ce confirmă dreptul de a efectua tranzacţii, documentele de constituire, actele care confirmă achitarea taxei de participare în mărime de 100 lei şi acontului în mărime de 10% din preţul iniţial la c/d: MD47AG000000002251430166, BC "Moldova-Agroinbank" SA, AGRNMD2X710. Informații suplimentare la tel: 069 249 269.