Licitaţie comercializare gaj debitor insolvabil_19.10.2017

Lichidatorul „Alsvit-Vin”SRL în procedură de faliment, anunţă pentru data de 19 octombrie 2017, ora 14:00,  pe adresa:  r-nul Strășeni, s. Cojușna, str. Lomtadze, 4, desfăşurarea licitaţiei  „cu reducere”  privind comercializarea următoarelor loturi:

Lot  nr.1:  Construcţii cu destinaţie industrială şi de producere (Fabrică de vinuri) cu suprafaţa totală 30,876.10 m.p. (nr.cad.8015306.726.01-20) și dreptul de folosinţă asupra terenului aferent imobilului cu suprafaţa totală de 7.2103 ha, amplasat în r-nul Strășeni, sat. Cojușna, Utilaje şi mijloace fixe utilizate în procesul de producere a fabricii de vin (162 poz.). Prețul inițial  – 26,500,000.00 lei.

Lot nr.2: Vinuri ordinare, anii 2004, 2005, 2007-2009. Prețul inițial  – 306,000.00 lei.

Lot nr.3: Construcţie amplasată în r-nul Străşeni, s. Cojuşna, str. M. Viteazu 187a (nr. cad. 8015309.347.01), cu suprafaţa totală 31.80 m.p. şi dreptul de folosinţă asupra terenului de pămînt aferent (nr. cad. 8015309.347) cu suprafaţa de 0.046 ha. Prețul inițial - 34,000.00 lei.

Lot nr.4: Complex sportiv: construcţie nefinisată amplasată în r-nul Străşeni, s. Cojuşna (nr. cad. 8015309.340.01), cu  dreptul de folosinţă asupra terenului de pămînt aferent (nr. cad.80153.340) cu suprafata de 2.3058 ha. Prețul inițial – 721,000.00 lei.

Lot nr.5: Wolkswagen Multivan, a.p. 2002. Prețul inițial – 119,000.00 lei.

Preturile loturilor expuse nu includ taxe și impozite.

Pentru a participa la licitaţie participanţii sînt obligaţi:

1. Să achite la contulAlsvit-Vin” SRL, c/f 1003600087184, IBAN MD30EN000022243011267858,  BC Energbank SA fil. Botanica, acontul în mărime de 10% din valoarea de expunere a lotului pentru care se va solicita participarea la licitaţie şi separat taxa de participare în mărime de 100 lei. 

2. Să prezinte Lichidatorului:

- cererea de participare la licitaţie conform modelului;

- documentul de plată care confirmă depunerea acontului/aconturilor şi taxei de participare la licitaţie, la contul indicat mai sus;

- copiile actelor care certifică identitatea (buletinul de identitate; certificatul de înregistrare şi extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice; actul de identitate al reprezentantului);

- documentele care confirmă împuternicirile reprezentantului de a participa la licitație.

Termenul limită de depunere a cererile de participare este data de 17 octombrie 2017, ora 16:00.

Informaţii suplimentare, inclusiv despre posibilitatea de a lua cunoştinţă cu activele expuse spre comercializare pot fi obţinute la tel.: 0 691 75 664 sau 022 218 057.