Licitaţie comercializare gaj debitor insolvabil_21.08.2017

Lichidatorul „Elita-5-Altepi” SRL în proces de faliment anunţă pentru data de 21.08.2017, ora 10:00, desfăşurarea licitaţiei „cu reducere” privind comercializarea masei debitoare:

  • Lotul nr.1 - Construcţii comerciale, depozite cu suprafaţa totală de 4,219.00 m.p. (nr. cadastrale 0100106.174.01; 02; 06; 07; 09; 10; 11) şi teren de pămînt aferent cu suprafaţa de 1.0128 ha (nr. cadastral 0100106.174), amplasate în mun. Chișinău, sect. Botanica, str. Cetatea Albă, 16a, valoarea de expunere echivalentul în lei a 1,010,000.00 EUR; FOTO
  • Lotul nr.2 - Clădire administrativă, depozit și clădire de producere cu suprafaţa totală de 2,056.70 m.p. (nr. cadastrale 0100106.514.01; 02; 03) şi teren de pămînt aferent cu suprafaţa de 0.7508 ha (nr. cadastral 0100106.514), amplasate în mun. Chișinău, sect. Botanica, str. Cetatea Albă, valoarea de expunere echivalentul în lei a 840,000.00 EUR. FOTO

Acontul de participare - 10% din preţul iniţial. Participantul trebuie să depună: cererea, actul de identificare nu mai tîrziu decît cu trei zile înainte de de data licitației.

Biletul de participare 1,000.00 lei.

Locul desfășurării licitației pe adresa: mun. Chişinău, str. Constantin Tănase, 9, bir. 6.

Informaţii suplimentare la tel. 079-454-325.