Licitaţie comercializare gaj debitor insolvabil_10.08.2017

La data de 10.08.17 ora 16.00 pe adresa : mun.Chişinău, str. C. Tănase nr. 9, of. 4 va avea loc licitaţia cu reducere, pentru comercializarea bunurilor mobile amplasate în mun. Chişinău, or. Cricova, str. P. Ungureanu 3 ce aparţin ÎM “Acorex Wine Holding” SA, în procedură de faliment: lotul nr. 1- Compresor ”Alup” la prețul inițial/maxim de 98089 lei; lotul nr. 2- Resiver la prețul inițial/maxim de 2363 lei; lotul nr. 3- Contor pentru vin OM 50 la prețul inițial/maxim de 23741 lei; lotul nr. 4- Contor pentru vin OM 115 la prețul inițial/maxim de 35875 lei; lotul nr. 5- Filtru Orion 60*60 la prețul inițial/maxim de 122658 lei; lotul nr. 6- Rezervoare pentru vin din inox cu volumul de 10 m3, în număr de 6 unități, la prețul inițial/maxim de 84187 lei; lotul nr. 7- Rezervoare pentru vin din inox cu volumul de 5 m3, în număr de 5 unități, la prețul inițial/maxim de 53048 lei; lotul nr. 8- Butoaie de stejar cu volumul de 225 litri, în număr de 10 unități la prețul inițial/maxim de 23031 lei; lotul nr. 9- Concasor pentru înlăturarea ciorchinului INOX DP 450 la prețul inițial/maxim de 73177 lei; lotul nr. 10- Filtru de vaccum FRP 10 la prețul inițial/maxim de 53031 lei; lotul nr. 11- Încărcător diesel 3t DV 178*320 la prețul inițial/maxim de 5139 lei; lotul nr. 12 - utilaje şi echipamente tehnologice (24 de poziţii), la preţul inițial/maxim de 4 826 043 lei. Doritorii de a participa  la licitaţie urmează să prezinte următoarele acte : cererea de participare, dovada achitării acontului în mărime de 2,5 % din preţul iniţial al lotului, preţul biletului de participant-500 lei, buletinul de identitate, extrasul de la CÎS, certificatul de înregistrare, procura cu specificarea dreptului de a participa la licitaţie. Primirea cererilor şi documentelor se încheie cu 3 zile înainte de data licitaţiei.

Termenul nominalizat este unul de decădere. Informaţii suplimentare la tel 069387793.