Licitaţie comercializare gaj debitor insolvabil_13.07.2017

Lichidatorul „Alsvit-Vin”SRL în procedura de faliment”, anunţă pentru data de 13.07.2017, ora 14:00, pe adresa:  r-nul Strașeni, s. Cojușna, str. Lomtadze, 4, desfăşurarea licitaţiei „cu reducere” privind comercializarea următoarelor loturi:

Lot nr.1: Construcţii cu destinaţie industrială şi de producere (Fabrică de vinuri) cu suprafaţa totală 30,876.10 m,p. (nr. cad.8015306.726.01- 20) și dreptul de folosinţă asupra terenului aferent imobilului cu suprafaţa totală de 7.2103 ha, amplasat în r-nul Strășeni, sat. Cojușna. Utilaje şi mijloace fixe aferente fabricii de vin (162 poz.). Preț inițial de expunere al lotului - 29,400,000.00 lei. Detalii 

Lot nr.2: Vinuri ordinare, anii 2004, 2005, 2007-2009. Preț inițial de expunere al lotului  – 340,000.00 lei.

Lot nr.3: Băuturi tari (cupaj de balsam). Prețul inițial - 100,000.00 lei.

Lot nr.4: Construcţie amplasată în r-nul Străşeni, s. Cojuşna, str. M. Viteazul 187a (nr. cad. 8015309.347.01), cu suprafaţa totală 31.80 m.p. şi dreptul de folosinţă asupra terenului de pămînt aferent (nr. cad. 8015309.347), cu suprafaţa de 0.046 ha. Preț inițial de expunere al lotului - 34,000.00 lei.

Lot nr.5: Construcţie nefinisată amplasată în r-nul Străşeni, s. Cojuşna (nr. cad. 8015309.340.01) și dreptul de folosinţă asupra terenului de pămînt aferent (nr. cad.80153.340) cu suprafata de 2.3058 ha. Preț inițial de expunere al lotului - 801,000.00 lei.

Lot nr.6: Wolkswagen Multivan, a.p. 2002. Preț inițial de expunere al lotului – 132,000.00 lei. Detalii

Prețurile nu includ taxe și impozite.

Pentru a participa la licitaţie participanţii sînt obligaţi:

  1. Să achite la contul "Alsvit-Vin" S.R.L., c/f 1003600087184, IBAN MD30EN000022243011267858,  B.C. Energbank SA, fil. Botanica, acontul în mărime de 10% din valoarea de expunere a lotului pentru care se va solicita participarea la licitaţie şi separat taxa de participare în mărime de 100 lei.
  2. Să prezinte Lichidatorului:
  • cererea de participare la licitaţie conform modelului;
  • documentul de plată care confirmă depunerea acontului/aconturilor şi taxei de participare la licitaţie, la contul indicat mai sus;
  • copiile actelor care certifică identitatea (buletinul de identitate; certificatul de înregistrare şi extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice; actul de identitate al reprezentantului);
  • documentele care confirmă împuternicirile reprezentantului de a participa la licitaţie din numele şi pe contul persoanei fizice/juridice, de a licita pentru lotul expus la licitaţie, de a semna procesele-verbale ale licitaţiei, contractele de vînzare-cumpărare, actele de predare-primire, şi anume: procura autentificată notarial; hotărîrea organului de decizie a persoanei juridice, privind participarea companiei la licitaţia respectivă, cu indicarea persoanei ce o va reprezenta, datele de identificare şi împuternicirile acesteia.

Termenul limită pentru depunerea cererilor de participare este data de 11.07.2017, ora 16:00.

Informaţii suplimentare, inclusiv despre posibilitatea de a lua cunoştinţă cu activele expuse spre comercializare, pot fi obţinute la tel.: 0 691 75 664 sau 0 22 218 057.