Licitații active 14 iunie

Banca de Economii S.A. în proces de lichidare desfăşoară pe data de 14 iunie 2017, ora 11.00, pe adresa: mun. Chişinău, str. Columna 115, licitaţia „cu strigare” privind comercializarea următoarelor loturi:

  • ATM

Nr. lot

Model bancomat

Cantitatea

Data dării în exploatare

Preț inițial, lei

19

ATM 19 WINCOR NIXDORF 2050xe

1

22.04.2010

14,808.78

104

ATM 106 WINCOR NIXDORF Cineo C2560

1

03.02.2015

224,544.15

105

ATM 107 WINCOR NIXDORF Cineo C2060

1

03.02.2015

186,829.15

106

ATM 108 WINCOR NIXDORF Cineo C2560

1

03.02.2015

224,544.15

107

ATM 109 WINCOR NIXDORF Cineo C2060

1

03.02.2015

186,829.15

108

ATM 110 WINCOR NIXDORF Cineo C2560

1

05.03.2015

224,544.15

109

ATM 111 WINCOR NIXDORF Cineo C2560

1

05.03.2015

224,544.15

110

ATM 112 WINCOR NIXDORF Cineo C2560

1

17.03.2015

224,544.15

111

ATM 113 WINCOR NIXDORF Cineo C2560

1

03.02.2015

224,544.15

112

ATM 114 WINCOR NIXDORF Cineo C2560

1

10.03.2015

224,544.15

113

ATM 115 WINCOR NIXDORF Cineo C2560

1

10.03.2015

224,544.15

114

ATM 116 WINCOR NIXDORF Cineo C2060

1

29.04.2015

186,829.15

115

ATM 117 WINCOR NIXDORF Cineo C2060

1

29.04.2015

186,829.15

116

WINCOR NIXDORF CINEO C2560

1

nou

224,544.15

117

WINCOR NIXDORF CINEO C2560

1

nou

224,544.15

118

WINCOR NIXDORF CINEO C2560

1

nou

224,544.15

119

WINCOR NIXDORF CINEO C2560

1

nou

224,544.15

120

WINCOR NIXDORF CINEO C2560

1

nou

224,544.15

121

WINCOR NIXDORF CINEO C2560

1

nou

224,544.15

122

WINCOR NIXDORF CINEO C2560

1

nou

224,544.15

123

WINCOR NIXDORF CINEO C2560

1

nou

224,544.15

124

WINCOR NIXDORF CINEO C2560

1

nou

224,544.15

125

WINCOR NIXDORF CINEO C2560

1

nou

224,544.15

126

WINCOR NIXDORF CINEO C2560

1

nou

224,544.15

127

WINCOR NIXDORF CINEO C2560

1

nou

224,544.15

128

WINCOR NIXDORF CINEO C2560

1

nou

224,544.15

129

WINCOR NIXDORF CINEO C2560

1

nou

224,544.15

130

WINCOR NIXDORF CINEO C2560

1

nou

224,544.15

131

WINCOR NIXDORF CINEO C2060

1

nou

186,829.15

132

WINCOR NIXDORF CINEO C2060

1

nou

186,829.15

133

WINCOR NIXDORF CINEO C2070

1

nou

406,677.56

Pentru a participa la licitaţie participanţii sunt obligaţi:

1. Să achite acontul în mărime de 10% din valoarea de expunere a lotului pentru care se va solicita participarea la licitaţie şi taxa de participare la licitaţie în mărime de 200.00 lei – pentru persoane fizice și în mărime de 350.00 lei pentru persoane juridice, la următorul cont:

Banca de Economii S.A. în proces de lichidare

mun. Chișinău, str. Columna, 115,

c/f: 1003600002549

             IBAN: MD24NB000000000035260601

             BIC: NBMDMD2X

NOTĂ: Este necesar, ca la efectuarea plăţilor să fie distinct şi amplu comunicată informaţia despre plătitorul de mijloace băneşti.

2. Să prezinte cel tîrziu cu o zi înainte de petrecerea licitației, pînă la ora 16.00, la adresa mun. Chişinău, str. Columna 115, anticamera:

– cererea de participare la licitaţie (care se întocmeşte la bancă conform modelului);

– documentul de plată care confirmă depunerea acontului/aconturilor şi taxei de participare la licitaţie, la contul sus-indicat;

– copiile actelor care certifică identitatea (buletinul de identitate; certificatul de înregistrare şi extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice; actul de identitate al reprezentantului);

– documentele care confirmă împuternicirile reprezentantului de a participa la licitaţie din numele şi pe contul persoanei fizice/juridice, de a licita pentru lotul expus la licitaţie, de a semna procesele-verbale ale licitaţiei, contractele de vînzare-cumpărare, actele de predare-primire, şi anume:

·         procura autentificată notarial;

·         hotărîrea organului de decizie a persoanei juridice, autentificată notarial, privind participarea companiei la licitaţia respectivă, cu indicarea persoanei ce o va reprezenta, datele de identificare şi împuternicirile acesteia.

            Informaţii suplimentare, inclusiv despre posibilitatea de a lua cunoştinţă cu activele expuse spre comercializare pot fi obţinute la tel.: 022-218-046; 022-218-047 sau pe site-ul Băncii, pe următorul link: http://bem.md/page/6104