Licitații active 30 mai

Banca de Economii S.A. în proces de lichidare desfăşoară pe data de 30 mai 2017, ora 11.00, pe adresa: mun. Chişinău, str. Columna 115, licitaţia „cu strigare” privind comercializarea următoarelor loturi:

  • Construcţii şi încăperi comerciale/industrial

lot

Denumirea bunului

S la sol

totală

Locul amplasării

Nr. cadastral

Preț inițial, lei

FOTO

1

Garaj

 

34.10

mun. Chișinău, str. A.Cosmescu 39a

0100213.106.10.219

78,988.94

FOTO

3

Încăperi nelocative

 

47.00

mun. Chişinău, str. Miron Costin nr. 16

0100414.150.01.160

769,438.23

FOTO

4

Încăperi nelocative

 

112.50

mun. Chişinău, bd. Mircea cel Batrîn nr. 3

0100312.153.01.226

2,001,727.72

FOTO

7

Încăperi nelocative

 

188.80

mun. Chișinău, str. Drumul Crucii 95

0100506.124.01.031

1,824,687.61

FOTO

8

Încăperi nelocative

 

193.60

mun. Chişinău, or. Codru, str. Costiujeni nr. 6/2

0131300.826.01.053

2,373,381.46

FOTO

10

Clădire administrativă

333.00

479.70

or. Basarabeasca, str. Vogzalinaia 128

1201312.168.01

1,087,469.97

FOTO

11

Construcție comercială, prestarea serviciilor

128.10

244.90

or. Basarabeasca, str. Karl Marx 50

1201309.059.01

805,975.80

FOTO

Lot de teren

 

0.0880

1201309.059

13

Clădire administrativă

150.00

270.90

or. Bălți, str. Boris Glavan 21/A

0300213.141.01

1,294,959.24

FOTO

Teren

 

0.0494

0300213.141

202,837.24

15

Garaj

62.10

62.10

or. Bălți, str. 1 Mai 105

0300303.053.01

97,970.84

FOTO

Teren

 

0.0098

0300303.053

40,953.85

16

Construcție comercială prestare servicii

653.30

1,648.00

or. Dondușeni, str. Feroviarilor 8

3401113.080.01

4,375,979.16

FOTO

Lot de teren

 

0.19

3401113.080

18

Încăperi nelocative

 

34.00

or. Nisporeni, str. Alexandru cel Bun 52

6001221.013.02.006

59,560.95

FOTO

19

Garaj

48.80

39.00

or. Nisporeni, str. Ioan Vodă cel Viteaz 4

6001218.002.01

96,358.88

FOTO

21

Construcție

385.10

264.60

or. Șoldănești, str. 31 August 7

8301122.090.01

1,292,784.30

 

Garaj

75.10

75.10

8301122.090.02

FOTO

Lot de teren

 

0.09

8301122.09

 

22

Încăperi

 

246.30

or. Soroca, Alexandru cel Bun 19

7801112.210.01

1,073,568.29

FOTO

23

Încăperi

 

29.40

or. Soroca, str. D. Cantemir 20/37

7801118103.01.037

139,523.37

FOTO

24

Încăperi

 

20.30

Soroca, str. Vasile Stroescu 84 ap.43

7801114019.01.043

98,143.31

FOTO

25

Construcție

348.50

1056.80

or. Soroca, str. Alexandru cel Bun 8

7801111.050.01

4,997,465.31

FOTO

Lot de teren

 

0.10

7801111.050

190,898.95

26

Construcție comercială prestare servicii

481.00

1,427.30

or. Drochia, 31 August 12/1

3601105.163.01

4,541,274.59

FOTO

Garaj

58.00

58.00

3601105.163.02

Lot de teren

 

0.12

3601105.163

27

Clădire administrativă

204.30

298.90

or. Cantemir, str. Ion Creangă 12

2101102.043.01

2,061,843.06

FOTO

Garaj

130.20

130.20

2101102.043.02

28

Garaj

21.40

21.40

or. Florești, str. M. Costin

4501212.012.01.002

39,091.32

FOTO

Garaj

21.80

21.80

4501212.012.01.003

39,568.36

Garaj

21.80

21.80

4501212.012.01.003

39,568.36

29

Încăperi nelocative

 

301.10

or. Florești, bd. Victoriei 1/58

4501210.202.01.058

1,324,538.42

FOTO

30

Construcție de cultură și agrement

174.60

368.20

or. Florești, str. Șt.cel Mare 57

4501212.042.01

2,048,793.42

FOTO

Lot de teren

 

0.04

4501212.042

31

Încăperi nelocative

 

14.50

rl. Florești, or. Ghindești, str. Fabricii 1 A

4502103.145.01.002

34,395.76

FOTO

33

Clădire administrativă

666.30

782.80

or. Căinari, str. Trandafirilor 57

2301112028.01

1,104,869.49

FOTO

Garaj

28.80

28.80

2301112.028.04

34

Încăpere nelocativă

 

31.80

or. Cahul, str. C. Negruzzi 121

1701111.052.01.050

340,300.89

FOTO

35

Construcție comercială, prestarea serviciilor

231.20

340.30

or. Ceadîr-Lunga, st-la 1 Mai 10

9602218.074.01

689,557.07

FOTO

Lot de teren

 

0.12

9602218.074

37

Clădire administrativă

285.30

1,141.10

or. Edineț, str. Independenței 110

4101208.069.01

6,361,873.32

FOTO

Teren aferent

 

0.0478

4101208.069

145,075.64

38

Garaj

110.00

80.90

or. Edineț, str. Sfîntul Vasile 29/A

4101000.043.01

131,015.84

FOTO

39

Încăperi administrative

 

15.20

rl. Edineț, s. Ruseni

4142113349.01.001

19,519.21

 

41

Încăperi administrative

 

146.30

or. Glodeni, str. V. Zgîrcea 14

4801106.156.01.058

562,392.00

FOTO

43

Încăperi nelocative

38.10

28.60

rl. Hîncești, s. Pașcani

5354112.276.01.002

89,552.87

FOTO

Teren aferent 2/3

 

0.0147

5354112.276

44

Complex de construcții

171.50

177.30

or. Ialoveni, str. Ismail 1a

5501210.109.01-03

575,735.38

FOTO

Lot de teren

 

0.0508

5501210.109

45

Construcție comercială, prestarea serviciilor

257.11

331.90

or. Leova, str. Independenței 36

5701222.001.01

1,052,670.93

FOTO

Lot de teren

 

0.10

5701222.001

46

Garaj

19.10

19.10

rl. Ocnița, or. Ocnița nr. 5

6201101159.01.006

142,389.06

FOTO

47

Încăperi administrative

 

439.40

or. Ocnița str. I. Creangă 43

6201101.108.01.033

1,503,318.49

FOTO

48

Clădire administrativă

428.20

583.50

or. Ocnița str. 50 Ani ai Biruinței nr.21 B

6201105.360.01

2,400,398.25

FOTO

Teren aferent

 

0.0985

6201105.36

275,988.67

 

49

Construcție comercială, prestarea serviciilor

30.20

25.50

or. Ștefan Vodă, str. Alexandru cel Bun

8501214.263.01

54,726.75

FOTO

Lot de teren

 

0.0047

8501214.263

50

Construcții

366.50

392.50

rl. Orhei. S. Jora de Mijloc

6443000.009.01,02

215,822.41

FOTO

52

Apartament

 

17.50

or. Orhei, str. Iachir 31

6401106.002.01

96,153.81

FOTO

53

Încăperi nelocative

 

6.00

rl. Orhei, s. Susleni

6469305.190.01.001

13,134.42

FOTO

54

Construcție

432.70

825.80

or. Rezina, str. 27 August 1989, 46

6701208.180.01

4,628,272.19

FOTO

Lot de teren

 

0.06

6701208.18

55

Clădire administrativă

292.40

756.60

or. Rîșcani, str. 31 August 1989, 36

7101101.105.01

2,189,185.17

FOTO

Teren aferent

 

0.0433

7101101.105

26,142.46

 

56

Clădire administrativă

275.10

403.50

or. Sîngerei, str. B. Glavan 5

7401515.114.01

1,976,478.41

FOTO

Lot de teren

 

0.06

7401515.114

61,320.46

57

Încăperi nelocative

 

36.20

mun. Chișinău, com. Trușeni

8039110.331.01.001

138,448.73

FOTO

59

Încăpere nelocativă

 

84.60

or. Taraclia, str.V. Cebanov 3

8701208.090.01.002

89,496.34

FOTO

61

Construcție

298.70

743.60

s. Coșnița, str. Păcii 68 A

3818112.152.01

1,866,098.47

FOTO

Încăpere nelocativă

14.50

14.50

3818112.152.01.002

36,763.63

Lot de teren

 

0.12

3818112.152

196,619.95

64

Încăperi administrative

 

39.40

or. Edineț, str. 31 August 1989, 2

4101208.068.01.031

203,170.80

FOTO

65

Teren agricol

 

0.8119

r-ul Fălești, com. Pompa

4363105.017

19,019.00

 

66

Teren agricol

 

0.5341

r-ul Briceni, com. Berlinți

1413106.119

19,760.00

 

67

Teren agricol

 

0.0542

r-ul Briceni, com. Berlinți

1413108.149

1,605.50

 

68

Teren pentru construcții

 

0.357

r-ul Briceni, com. Berlinți

1413112.205

37,667.50

 

Pentru a participa la licitaţie participanţii sunt obligaţi:

1. Să achite acontul în mărime de 10% din valoarea de expunere a lotului pentru care se va solicita participarea la licitaţie şi taxa de participare la licitaţie în mărime de 200.00 lei – pentru persoane fizice și în mărime de 350.00 lei pentru persoane juridice, la următorul cont:

Banca de Economii S.A. în proces de lichidare

mun. Chișinău, str. Columna, 115,

c/f: 1003600002549

IBAN: MD24NB000000000035260601

BIC: NBMDMD2X

NOTĂ: Este necesar, ca la efectuarea plăţilor să fie distinct şi amplu comunicată informaţia despre plătitorul de mijloace băneşti.

2. Să prezinte cel tîrziu cu o zi înainte de petrecerea licitației, pînă la ora 16.00, la adresa mun. Chişinău, str. Columna 115, anticamera:

– cererea de participare la licitaţie (care se întocmeşte la bancă conform modelului);

– documentul de plată care confirmă depunerea acontului/aconturilor şi taxei de participare la licitaţie, la contul sus-indicat;

– copiile actelor care certifică identitatea (buletinul de identitate; certificatul de înregistrare şi extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice; actul de identitate al reprezentantului);

– documentele care confirmă împuternicirile reprezentantului de a participa la licitaţie din numele şi pe contul persoanei fizice/juridice, de a licita pentru lotul expus la licitaţie, de a semna procesele-verbale ale licitaţiei, contractele de vînzare-cumpărare, actele de predare-primire, şi anume:

·         procura autentificată notarial;

·         hotărîrea organului de decizie a persoanei juridice, autentificată notarial, privind participarea companiei la licitaţia respectivă, cu indicarea persoanei ce o va reprezenta, datele de identificare şi împuternicirile acesteia.

Informaţii suplimentare, inclusiv despre posibilitatea de a lua cunoştinţă cu activele expuse spre comercializare pot fi obţinute la tel.: 022-218-046; 022-218-047 sau pe site-ul Băncii, pe următorul link: http://bem.md/page/6104