Licitații active 17 mai 2017

Banca de Economii S.A. în proces de lichidare desfăşoară pe data de 17 mai 2017, ora 11.00, pe adresa: mun. Chişinău, str. Columna 115, licitaţia „cu strigare” privind comercializarea următoarelor loturi:

  • ATM

Nr. lot

Model bancomat

Cantitatea

Data dării în exploatare

Preț inițial, lei

7

ATM 7 WINCOR NIXDORF 2050xe usb

1

24.02.2010

14,592.52

19

ATM 19 WINCOR NIXDORF 2050xe

1

22.04.2010

15,588.19

100

ATM 102 WINCOR NIXDORF 2050 xe usb

1

25.02.2010

14,565.66

101

ATM 103 WINCOR NIXDORF 2050 xe usb

1

24.02.2010

14,592.52

102

ATM 104 WINCOR NIXDORF 2050 xe usb

1

22.04.2010

15,031.46

103

ATM 105 WINCOR NIXDORF 2050 xe usb

1

22.04.2010

15,031.46

104

ATM 106 WINCOR NIXDORF Cineo C2560

1

03.02.2015

244,069.72

105

ATM 107 WINCOR NIXDORF Cineo C2060

1

03.02.2015

203,075.16

106

ATM 108 WINCOR NIXDORF Cineo C2560

1

03.02.2015

244,069.72

107

ATM 109 WINCOR NIXDORF Cineo C2060

1

03.02.2015

203,075.16

108

ATM 110 WINCOR NIXDORF Cineo C2560

1

05.03.2015

244,069.72

109

ATM 111 WINCOR NIXDORF Cineo C2560

1

05.03.2015

244,069.72

110

ATM 112 WINCOR NIXDORF Cineo C2560

1

17.03.2015

244,069.72

111

ATM 113 WINCOR NIXDORF Cineo C2560

1

03.02.2015

244,069.72

112

ATM 114 WINCOR NIXDORF Cineo C2560

1

10.03.2015

244,069.72

113

ATM 115 WINCOR NIXDORF Cineo C2560

1

10.03.2015

244,069.72

114

ATM 116 WINCOR NIXDORF Cineo C2060

1

29.04.2015

203,075.16

115

ATM 117 WINCOR NIXDORF Cineo C2060

1

29.04.2015

203,075.16

116

WINCOR NIXDORF CINEO C2560

1

nou

244,069.72

117

WINCOR NIXDORF CINEO C2560

1

nou

244,069.72

118

WINCOR NIXDORF CINEO C2560

1

nou

244,069.72

119

WINCOR NIXDORF CINEO C2560

1

nou

244,069.72

120

WINCOR NIXDORF CINEO C2560

1

nou

244,069.72

121

WINCOR NIXDORF CINEO C2560

1

nou

244,069.72

122

WINCOR NIXDORF CINEO C2560

1

nou

244,069.72

123

WINCOR NIXDORF CINEO C2560

1

nou

244,069.72

124

WINCOR NIXDORF CINEO C2560

1

nou

244,069.72

125

WINCOR NIXDORF CINEO C2560

1

nou

244,069.72

126

WINCOR NIXDORF CINEO C2560

1

nou

244,069.72

127

WINCOR NIXDORF CINEO C2560

1

nou

244,069.72

128

WINCOR NIXDORF CINEO C2560

1

nou

244,069.72

129

WINCOR NIXDORF CINEO C2560

1

nou

244,069.72

130

WINCOR NIXDORF CINEO C2560

1

nou

244,069.72

131

WINCOR NIXDORF CINEO C2060

1

nou

203,075.16

132

WINCOR NIXDORF CINEO C2060

1

nou

203,075.16

133

WINCOR NIXDORF CINEO C2070

1

nou

442,040.83

Pentru a participa la licitaţie participanţii sunt obligaţi:

1. Să achite acontul în mărime de 10% din valoarea de expunere a lotului pentru care se va solicita participarea la licitaţie şi taxa de participare la licitaţie în mărime de 200.00 lei – pentru persoane fizice și în mărime de 350.00 lei pentru persoane juridice, la următorul cont:

Banca de Economii S.A. în proces de lichidare

mun. Chișinău, str. Columna, 115,

c/f: 1003600002549

             IBAN: MD24NB000000000035260601

             BIC: NBMDMD2X

NOTĂ: Este necesar, ca la efectuarea plăţilor să fie distinct şi amplu comunicată informaţia despre plătitorul de mijloace băneşti.

2. Să prezinte cel tîrziu cu o zi înainte de petrecerea licitației, pînă la ora 16.00, la adresa mun. Chişinău, str. Columna 115, anticamera:

– cererea de participare la licitaţie (care se întocmeşte la bancă conform modelului);

– documentul de plată care confirmă depunerea acontului/aconturilor şi taxei de participare la licitaţie, la conturile sus-indicate;

– copiile actelor care certifică identitatea (buletinul de identitate; certificatul de înregistrare şi extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice; actul de identitate al reprezentantului);

– documentele care confirmă împuternicirile reprezentantului de a participa la licitaţie din numele şi pe contul persoanei fizice/juridice, de a licita pentru lotul expus la licitaţie, de a semna procesele-verbale ale licitaţiei, contractele de vînzare-cumpărare, actele de predare-primire, şi anume:

·         procura autentificată notarial;

·         hotărîrea organului de decizie a persoanei juridice, autentificată notarial, privind participarea companiei la licitaţia respectivă, cu indicarea persoanei ce o va reprezenta, datele de identificare şi împuternicirile acesteia.

            Informaţii suplimentare, inclusiv despre posibilitatea de a lua cunoştinţă cu activele expuse spre comercializare pot fi obţinute la tel.: 022-218-046; 022-218-047 sau pe site-ul Băncii, pe următorul link: http://bem.md/page/6104