Licitaţie comercializare gaj debitor insolvabil_28.04.2017

Pe data de 28.04.2017, ora 12:00, pe adresa: mun. Chişinău, str. C. Tănase 9, of. 4, va avea loc licitaţia „cu strigare” pentru comercializarea în bloc a bunurilor mobile – utilaje şi echipamente tehnologice (35 de poziţii), amplasate în mun. Chişinău, or. Cricova, str. P. Ungureanu 3, ce aparţin Î.M. „Acorex Wine Holding” S.A. la preţul iniţial de 6 000 424 lei. Doritorii de a participa la licitaţie urmează să prezinte următoarele acte: cererea de participare, dovada achitării acontului în mărime de 2,5% din preţul iniţialal lotului, preţul biletului de participant - 1000 lei, buletinul de identitate, extrasul de la C.Î.S., certificatul de înregistrare, procura cu specificarea dreptului de a participa la licitaţie. Depunerea cererilor şi a documentelor se încheie cu 3 zile înainte de data licitaţiei. Termenul nominalizat este unul de decădere.

Licitaţia nu va avea loc în cazul în care, în termenul indicat în aviz, va fi depusăo sigură cerere de participare. Informaţii suplimentare la tel. 069387793.