Licitaţie comercializare gaj debitor insolvabil_15.03.2017

Lichidatorul „Alsvit-Vin”SRL în procedura de faliment”, anunţă pentru data de 15.03.2017, ora 14:00, pe adresa:  r-nul Strașeni, s. Cojușna, str. Lomtadze, 4, desfăşurarea licitaţiei „cu reducere” privind comercializarea următoarelor loturi:

Lot nr.1: Construcţii cu destinaţie industrială şi de producere (Fabrică de vinuri) cu suprafaţa totală 30,876.10 m,p. (nr. cad.8015306.726.01- 20) și dreptul de folosinţă asupra terenului aferent imobilului cu suprafaţa totală de 7.2103 ha, amplasat în r-nul Strășeni, sat. Cojușna. Utilaje şi mijloace fixe aferente fabricii de vin (162 poz.). Preț inițial de expunere al lotului - 44,604,000.00 lei. Detalii 

Lot nr.2: Vinuri ordinare, anii 2005-2009. Preț inițial de expunere al lotului  – 482,000.00 lei.

Lot nr.3: Construcţie amplasată în r-nul Străşeni, s. Cojuşna, str. M. Viteazu 187a (nr. cad. 8015309.347.01), cu suprafaţa totală 31.80 m.p. şi dreptul de folosinţă asupra terenului de pămînt aferent (nr. cad. 8015309.347), cu suprafaţa de 0.046 ha. Preț inițial de expunere al lotului - 50,000.00 lei.

Lot nr.4: Construcţie nefinisată amplasată în r-nul Străşeni, s. Cojuşna, (nr. cad. 8015309.340.01), cu suprafaţa totală 0.00 m.p. si dreptul de folosinţă asupra terenului de pămînt aferent (nr. cad.80153.340) cu suprafata de 0.046 ha. Preț inițial de expunere al lotului - 1,217,000.00 lei.

Lot nr.5: Wolkswagen Multivan, a.p. 2002. Preț inițial de expunere al lotului – 198,000.00 lei. Detalii

Lot nr.6: Toyota Land Cruser PRADO, a.p. 2008. Preț inițial de expunere al lotului - 242,000.00 lei. Detalii

№lot  Denumirea vinului de colecție Anul producerii Cantitate, sticle Valoarea de expunere, sticlă/lei (fără taxe), lei
7 Auriu Col 1978-1982 6,753 95
8 Cabernet Col 1987-1991 9,323 30
9 Comratscoe Col 1987-1990 12,799 30
10 Gratiest Col 1978-1982 2,000 50
11 Muscat  Col 1978-1983 628 41
12 Portvein Col 1979-1982 11,170 72
13 Romanesti Col 1993-1997 3,210 30
14 CAGOR CIUMAI COL x 2,057 107
15 HERES  COL 79-82 Col 78- 82 5,437 195
16 MARSALA COL x 2,669 84
17 RISLING COL x 1,311 30

Prețurile nu includ taxe și impozite.

Pentru a participa la licitaţie participanţii sînt obligaţi:

  1. Să achite la contul "Alsvit-Vin" S.R.L., c/f 1003600087184, IBAN MD30EN000022243011267858,  B.C. Energbank SA, fil. Botanica, acontul în mărime de 10% din valoarea de expunere a lotului pentru care se va solicita participarea la licitaţie şi separat taxa de participare în mărime de 100 lei.
  2. Să prezinte Lichidatorului:
  • cererea de participare la licitaţie conform modelului;
  • documentul de plată care confirmă depunerea acontului/aconturilor şi taxei de participare la licitaţie, la contul indicat mai sus;
  • copiile actelor care certifică identitatea (buletinul de identitate; certificatul de înregistrare şi extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice; actul de identitate al reprezentantului);
  • documentele care confirmă împuternicirile reprezentantului de a participa la licitaţie din numele şi pe contul persoanei fizice/juridice, de a licita pentru lotul expus la licitaţie, de a semna procesele-verbale ale licitaţiei, contractele de vînzare-cumpărare, actele de predare-primire, şi anume: procura autentificată notarial; hotărîrea organului de decizie a persoanei juridice, privind participarea companiei la licitaţia respectivă, cu indicarea persoanei ce o va reprezenta, datele de identificare şi împuternicirile acesteia.

Termenul limită pentru depunerea cererilor de participare: 3 zile pînă la desfășurarea licitației.

Informaţii suplimentare, inclusiv despre posibilitatea de a lua cunoştinţă cu activele expuse spre comercializare, pot fi obţinute la tel.: 0 691 75 664 sau 0 22 218 057.