Licitaţie comercializare gaj debitor insolvabil_13.01.2017

SRL „Ciomex Prod” în procedura de faliment organizează pe data de 13.01.2017, ora 13:00, pe adresa: mun.Chisinau, str.Bucuresti 41 D, vînzarea prin licitație «cu reducere» a bunurilor, amplasate în or.Soroca, str.Calea Bălțului 35, inclusiv a bunurilor ipotecate în favoarea Băncii de Economii S.A. în proces de lichidare:

lot.1: Construcții de producere cu suprafața totală de 5,927.10 m.p. (nr.cad.7801110.005.09; 12; 13; 14; 25) – prețul de start 54,977,000.00 lei; FOTO

http://geoportal.md/en/default/map#lat=335619.978094&lon=191936.064033&zoom=6&markers=1%7C190712.77453364%7C213443.16833259%7CTeren%20de%20p%C4%83m%C3%AEnt%20pentru%20%0Dconstruc%C5%A3ie%20S%3D0%2C1153%20ha%2C%20%0Damplasat%20%C3%AEn%20r-nul%20Nispreni%2C%20%0Ds.Criste%C5%9Fti%2C%20%0Dnr.%20cadastral%206029112.154%7C1%7C191711.97791311%7C335537.73561751%7CConstruc%C8%9Bii%20de%20producere%20cu%20%0Dsuprafa%C8%9Ba%20total%C4%83%20de%205%2C927.10%20m.p.%20%0D(nr.cad.7801110.005.09%3B%2012%3B%2013%3B%2014%3B%2025)%20%0Damplasate%20%C3%AEn%20or.Soroca%2C%20str.Calea%20B%C4%83l%C8%9Bului%2035%7C

lot 2: bunuri mobile dezasamblate: mașină de turnare din metal, cuptor electric, scară metalică, reductor din metal, cabină din metal, macara suspendată, turn din metal – prețul de start 19,344.00 lei.

Pentru participare la licitaţie trebuie de achitat acontul de 5% din preţul de start pe contul bancar MD43CM000225104980141115; CMTBMD2X508, B.C. „Comertbank” S.A., c.f. 0981505049054; 

Informaţii suplimentare la tel: 0 (69) 212 530 sau 0 (22) 218 057.