Licitații active 21 decembrie

Banca de Economii S.A. în proces de lichidare desfăşoară pe data de 21 decembrie 2016, ora 11.00, pe adresa: mun. Chişinău, str. Columna 115, licitaţia „cu strigare” privind comercializarea următoarelor loturi:

·         Mijloace de transport:

Nr. lot

Denumirea obiectului

Anul de producere

Prețul initial, lei

FOTO

1

Chevrolet Captiva, nr. C RO 792, Vin Cod KL1CD2669DB107578

2013

366,850.00

FOTO

2

DACIA LOGAN MCV, nr. C NN 285, Vin Cod UU1KSDAD540298432

2008

57,750.00

FOTO

3

Renault Clio, nr. C IM 018, Vin Cod VF1LB03C527967569

2002

23,980.00

FOTO

4

Mitsubishi Outlander XL 3.0 AT, nr. C OO 046, Vin Cod JMBXLCW6W8Z001434

2008

168,500.00

FOTO

6

Mercedes Benz DC 311 Sprinter, nr. C SB 012, Vin Cod WDB9036621R208688

1999

45,982.98

FOTO

7

Mercedes Benz 515 CDI, nr. C OH 174, Vin Cod WDB9066578S334607

2008

394,085.55

FOTO

8

Mercedes Benz 515CDI, nr. C OH 175, Vin Cod WDB9066578S337713

2008

427,344.67

FOTO

11

DACIA LOGAN MCV, nr. C NN 283, Vin Cod - UU1KSDAD540298442

2008

66,074.11

FOTO

15

DACIA LOGAN MCV, nr. C NN 295, Vin Cod - UU1KSDAD540298441

2008

64,365.30

FOTO

16

DACIA LOGAN MCV, nr. C NN 296, Vin Cod - UU1KSDAD540298438

2008

56,200.97

FOTO

17

DACIA LOGAN MCV, nr. C NN 297, Vin Cod - UU1KSDAD540298437

2008

49,175.85

FOTO

26

DACIA LOGAN MCV, nr. C NN 284, Vin Cod - UU1KSDAD540298432

2008

53,447.88

FOTO

29

LADA 21310, nr. K AJ 194, Vin Cod XTA213100A0109854

2010

55,061.76

FOTO

Pentru a participa la licitaţie participanţii sunt obligaţi:

1. Să achite acontul în mărime de 10% din valoarea de expunere a lotului pentru care se va solicita participarea la licitaţie şi taxa de participare la licitaţie în mărime de 200.00 lei – pentru persoane fizice și în mărime de 350.00 lei pentru persoane juridice, la următorul cont:

Banca de Economii S.A. în proces de lichidare

mun. Chișinău, str. Columna, 115,

c/f: 1003600002549

IBAN: MD24NB000000000035260601

BIC: NBMDMD2X

NOTĂ: Este necesar, ca la efectuarea plăţilor să fie distinct şi amplu comunicată informaţia despre plătitorul de mijloace băneşti.

2. Să prezinte cel tîrziu cu o zi înainte de petrecerea licitației, pînă la ora 16.00, la adresa mun. Chişinău, str. Columna 115, anticamera:

– cererea de participare la licitaţie (care se întocmeşte la bancă conform modelului);

– documentul de plată care confirmă depunerea acontului/aconturilor şi taxei de participare la licitaţie, la conturile sus-indicate;

– copiile actelor care certifică identitatea (buletinul de identitate; certificatul de înregistrare şi extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice; actul de identitate al reprezentantului);

– documentele care confirmă împuternicirile reprezentantului de a participa la licitaţie din numele şi pe contul persoanei fizice/juridice, de a licita pentru lotul expus la licitaţie, de a semna procesele-verbale ale licitaţiei, contractele de vînzare-cumpărare, actele de predare-primire, şi anume:

·         procura autentificată notarial;

·         hotărîrea organului de decizie a persoanei juridice, autentificată notarial, privind participarea companiei la licitaţia respectivă, cu indicarea persoanei ce o va reprezenta, datele de identificare şi împuternicirile acesteia.

Informaţii suplimentare, inclusiv despre posibilitatea de a lua cunoştinţă cu activele expuse spre comercializare pot fi obţinute la tel.: 022-218-046; 022-218-047 sau pe site-ul Băncii, pe următorul link: http://bem.md/page/6104