Licitaţie comercializare gaj debitor insolvabil_14.12.2016

Pe data de 14 decembrie 2016, ora 14:00,  pe adresa: mun.Chişinău,  str. Сolumna, 115, of.1, va avea loc licitația publică  „cu reducere”  pentru vinderea masei debitoare ”Valigrigor” SRL în procedura de faliment. La  licitație este  expus:

lotul nr. 1 – Teren de pămînt pentru construcţie S-0,1153 ha, amplasat în r-nul Nisporeni, s.Cristeşti, nr. cadastral 6029112.154, preţul iniţial – 61 000,00 lei.

http://geoportal.md/en/default/map#lat=213350.564216&lon=190835.364745&z...

Pentru participare la licitaţie doritorii vor vira acontul pentru  Lotul nr.1 - 7 000 lei, (Administrator Autorizat Ambrosi Tudor, c.f. 0971803543486, Cont bancar  2261709638MD,  în  BC „EXIMBANK -Gruppo Veneto Banca” SA, fil.11, Chişinău, BIC EXMMMD22436, Cod IBAN MD49EX0000002261709638MD ).

Sunt admişi de a participa la licitaţie: persoane fizice şi juridice a RM, cetăţeni străini, persoane juridice străine.

Doritorii de a participa la Licitaţie vor prezenta lichidatorului: cererea de participare la licitaţie, confirmarea depunerii acontului pe contul bancar indicat în aviz, copia certificatului de înregistrare a firmei, extras din Registrul de Stat, procura, după caz, pentru dreptul de a participa la licitație și încheia tranzacții de vînzare-cumpărare a loturilor expuse la licitație.

Depunerea cererilor se încheie  pe data de 12 decembrie 2016, ora 17:00, pe adresa: MD-2012, mun.Chișinău, str.Vlaicu Pîrcălab, 42, of. 12. Informaţii suplimentare la tel.:  069-125-765; 022-218-074.