Licitaţie comercializare gaj_08.11.2016

BANCA DE ECONOMII S.A. în proces de lichidare, desfăşoară pe data de 08 noiembrie 2016, ora 11.00, pe adresa: mun. Chişinău, str. Columna 115, licitaţia „cu strigare” privind comercializarea bunurilor gajate/ipotecate în favoarea Băncii, după cum urmează:

  • Case de locuit şi încăperi locative:

lotul nr. 60 – încăpere locativă (ap. cu 2 odăi) S=42.30 m2 (nr. cad. 6202102023.01.019) amplasat în r-nul Ocnița, or. Frunze, str. Păcii 8, ap. 19, preț inițial 28 000.00 lei; FOTO  

lotul nr. 66 – casă de locuit (nr. cad. 9622208.081.01; 02; 03) Stot=180.60 m2 şi teren aferent (nr. cad. 9622208.081) S=0.0787 ha, amplasată în UTA Găgăuzia, sat. Congaz, str. Stroitelinaia 40, preț inițial 125 000.00 lei; FOTO

lotul nr. 346 – 2 case de locuit (nr. cad. 2501210.336.01; nr. cad. 2501210.337.01) Stot=243.8 m2 (205.1 m2+38.7 m2) şi terenul aferent (nr. cad. 2501210.336; nr. cad. 2501210.337) Stot=0.014  (0.07+0.07) ha, amplasate în or. Călărași, str. Testimițanu, 63 și 65, preţ iniţial 3 040 000.00 lei; FOTO

lotul nr. 641 – încăpere locativă (ap. cu 1 odaie) S=35.50 m2 (nr. cad. 0100508.130.01.025) amplasată în mun. Chișinău, sect. Buiucani, str. Ion Neculce 5, ap. 25, preţul iniţial 340 000.00 lei; FOTO

lotul nr. 642 – încăpere locativă (ap. cu 3 odăi) S=70.1 m2 (nr. cad. 0100112.103.01.177) amplasată în mun. Chişinău, sect. Botanica, str. Cuza-Vodă, 19/1, ap. 177, preţul iniţial 830 000.00 lei; FOTO

lotul nr. 643 – casă de locuit (nr. cad. 9602222.002.01; 02) Stot=238.30 m2 și terenul aferent (nr. cad. 9602222.002) S=0.0683 ha, amplasate în UTA Găgăuzia, or. Ceadîr-Lunga, str. Miciurin nr. 4, preţ iniţial 700 000.00 lei. FOTO

  • Terenuri:

lotul nr. 103 – teren pentru construcţii (nr. cad 0100518.232) S=0.28 ha, amplasat în mun. Chişinău, sect. Buiucani, str. Mesager nr.1/1, preţul iniţial 4 300 000.00 lei;

lotul nr. 618 – teren agricol (nr. cad. 8015102.111) S=7,1708 ha, amplasat în r-nul Străşeni, s. Cojuşna, extravilan, preţul iniţial 100 000.00 lei;

lotul nr. 619 – teren agricol (nr. cad. 8015102.112) S=4,2589 ha, amplasat în r-nul Străşeni, s. Cojuşna, extravilan, preţul iniţial 60 000.00 lei.

  • Construcţii şi încăperi comerciale/industriale:

lotul nr. 41 – construcţii fabrică de vin (nr. cad. 9602206.046.03; 05; 06) Stot=2,764.70 m2 şi terenul aferent (nr. cad. 9602206.046) S=1.01 ha, amplasate în UTA Găgăuzia, or. Ceadîr-Lunga, str. Bugeacului, nr. 2 și utilaj aferent fabricii de vin, preț inițial 1 200 000.00 lei; FOTO

lotul nr. 53 – construcţie comercială magazin (nr. cad 9602209.352.01) S=122.90 m2 şi terenul aferent (nr. cad 9602209352) S=0.0126 ha, amplasată în UTA Găgăuzia, or. Ceadîr-Lunga, str. Turgheniev, nr. 1a, preț inițial 94 000.00 lei; FOTO

lotul nr. 176 – clădire de producere (nr. cad. 7801121.322.02) S=1238.50 m2 şi dreptul de folosinţă asupra terenului (nr. cad. 7801121.322) S=0.8561 ha, amplasată în or. Soroca, str. Cosăuţului 41/B, preţul iniţial 512 000.00 lei; FOTO

lotul nr. 177 – clădire de producere (nr. cad. 7801121.322.03) S=1160.20 m2 şi dreptul de folosinţă asupra terenului (nr. cad. 7801121.322) S=0.8561 ha, amplasată în or. Soroca, str. Cosăuţului 41/B, preţul iniţial 446 000.00 lei; FOTO

lotul nr. 192 - construcţie hidrotehnică (nr. cad. 6001102.364.01) S=8068.60 m2 şi dreptul de folosinţă a terenului (nr. cad. 6001102.364) S=47.8376 ha, amplasată în or. Nisporeni, extravilan, preţul iniţial 1 600 000.00 lei; FOTO

lotul nr. 201 - construcţii comerciale (nr. cad. 9622205.446.01; 02, 03, 04; 05; 06) Stot=963.40 m2 şi terenul aferent (nr. cad. 9622205.446) S=0.3384 ha, amplasată în UTA Găgăuzia sat. Congaz, str. 28 Iunie 2 A, preţul iniţial 1 000 000.00 lei; FOTO

lotul nr. 213 – construcţie comercială moară (nr. cad. 9619205.441.01) S=491,10 m2 şi dreptul de folosinţă asupra terenului (nr. cad. 9619205.441) S=0.2941 ha, amplasată în U.T.A. Găgăuzia, sat. Chirsova, str. 28 Iunie 103 A, preţ iniţial 100 000,00 lei; FOTO

lotul nr. 306 – construcţie comercială (nr. cad. 0100211.267.01) S=263.50 m2 şi terenul aferent (nr. cad. 0100211.267) S=0.0571 ha, amplasat în mun. Chişinău, sect. Centru, str. Frumoasa, 47, preț inițial 3 905 000.00 lei; FOTO

lotul nr. 308 – depozit (nr. cad. 0146113.212.01) S=724.70 m2, amplasat în mun. Chișinău, com. Tohatin, sat. Tohatin, preț inițial 710 000.00 lei; FOTO

lotul nr. 349 – construcţie comercială staţie PECO (nr. cad. 0502308.147.01, 02) S=205.10 m2 şi teren de aferent (nr. cad. 0502308.147) S=0.1541 ha, amplasate în r-nul Anenii Noi, s. Varniţa, str. Tighina 53 A, preţul iniţial 875 000.00 lei; FOTO

lotul nr. 350 - construcţie comercială staţie PECO (nr. cad. 1030200.244.01; nr. cad. 1030200.033.01) Stot=120.40 m2 (96.2 m2+24.2 m2) şi teren de aferent (nr. cad. 1030200.244; nr. cad. 1030200.033) Stot=0.23 ha (0.1457+0.0843), amplasate în r-nul Anenii Noi, s. Gura Bîcului, preţul iniţial 1 223 000.00 lei; FOTO

lotul nr. 351 - construcţie comercială staţie PECO (nr. cad. 0502208.025.01) S=54.10 m2 și teren de aferent (nr. cad. 0502208.025) S=0.304 ha, amplasate în r-nul Anenii Noi, s. Varniţa, str. Plugarilor 124, preţul iniţial 1 082 000.00 lei; FOTO

lotul nr. 638 – construcţii comerciale (nr. cad. 6453108.271.01; 02) Stot=393.6 m2 şi teren aferent (nr. cad. 6453108.271) S=0.063 ha, amplasate în r-nul Orhei, sat. Peresecina, preţul iniţial 3 800 000.00 lei; FOTO

lotul nr. 639 – încăperi nelocative oficiu în subsol (nr. cad. 0100205.118.01.045; 0100205.118.01.046; 0100205.118.01.047) Stot=175.4 m2, amplasate în mun. Chişinău, sect. Centru, str. 31 August 1989, nr. 59, preţul iniţial 2 400 000.00 lei. FOTO

  • Mijloace de transport:

lotul nr. 179 – Locomotiva de manevrare de tip TГМ 23 B, preț inițial 82 000.00 lei. FOTO

Pentru a participa la licitaţie participanţii sînt obligaţi:

1. Să achite acontul în mărime de 10% din valoarea de expunere a lotului pentru care se va solicita participarea la licitaţie şi taxa de participare după cum urmează: pentru loturile cu un preț de expunere de pînă la 1 mln. lei: persoanele fizice - 100,00 lei, persoanele juridice - 250,00 lei; pentru loturile cu un preț de expunere mai mare de 1 mln. lei: persoanele fizice 250,00 lei, persoanele juridice 500,00 lei, la contul „Băncii de Economii” S.A., în proces de lichidare, după cum urmează:

MD97BE002805700498000022 – taxa de participare la licitaţie,

MD17BE002805600498000012 – acont pentru participare la licitarea lotului,

BIC (codul Băncii): BECOMD2X.

NOTĂ: este necesar ca la efectuarea plăţilor să fie distinct şi amplu comunicată informaţia despre plătitorul de mijloace băneşti.

2. Să prezinte pînă pe data de 07.11.2016, ora 16.00, pe adresa: mun. Chişinău, str. Columna 115, anticamera „Băncii de Economii” S.A., în proces de lichidare:

– cererea de participare la licitaţie (care se întocmeşte la bancă conform modelului);

– documentul de plată care confirmă depunerea acontului/aconturilor şi taxei de participare la licitaţie, la conturile sus-indicate;

– copiile actelor care certifică identitatea (buletinul de identitate; certificatul de înregistrare şi extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice; actul de identitate al reprezentantului);

– documentele care confirmă împuternicirile reprezentantului de a participa la licitaţie din numele şi pe contul persoanei fizice/juridice, de a licita pentru lotul expus la licitaţie, de a semna procesele-verbale ale licitaţiei, contractele de vînzare-cumpărare, actele de predare-primire, şi anume: procura autentificată notarial; hotărîrea organului de decizie a persoanei juridice, privind participarea companiei la licitaţia respectivă, cu indicarea persoanei ce o va reprezenta, datele de identificare şi împuternicirile acesteia.

Informaţii suplimentare, inclusiv despre posibilitatea de a lua cunoştinţă de activele expuse spre comercializare pot fi obţinute la tel.: 022218032; 022218057; 022218074.

Informaţia inclusiv despre alte bunuri expuse de către „Banca de Economii” S.A., în proces de lichidare, spre comercializare, poate fi vizualizată pe site-ul www.bem.md.