Licitaţie comercializare gaj debitor insolvabil_04.11.2016

04 noiembrie a.2016 ora 10-00,  pe adresa: mun.Chişinău,  str. Сolumna, 115, of.1, va avea loc licitația publică  „cu reducere”  pentru vinderea masei debitoare ”Valigrigor” SRL în procedura de faliment. La  licitație este  expus următorul lot:

Lotul nr. 1 – Teren de pămînt pentru construcţie S-0,1153 ha. amplasat în r-nul Nispreni, s.Cristeşti, nr. cadastral 6029112.154 – preţ iniţial – 67 000,00 lei.

http://geoportal.md/en/default/map#lat=213350.564216&lon=190835.364745&z...

Pentru participare la licitaţie doritorii vor vira acontul pentru  Lotul nr.1 - 7 000 lei, (Administrator Autorizat Ambrosi Tudor, c.f. 0971803543486, Cont bancar  2261709638MD,  în  BC „EXIMBANK -Gruppo Veneto Banca” SA, fil.11, Chişinău, BIC EXMMMD22436, Cod IBAN MD49EX0000002261709638MD ).

Sunt admişi de a participa la licitaţie: persoane fizice şi juridice a RM, cetăţeni străini, persoane juridice străine.

         Doritorii de a participa la Licitaţie vor prezenta lichidatorului: cererea de participare la licitaţie, confirmarea depunerii acontului pe contul bancar indicat în aviz, copia certificatului de înregistrare a firmei, extras din Registrul de Stat, procura, după caz, pentru dreptul de a participa la licitație și încheia tranzacții de vînzare-cumpărare a loturilor expuse la licitație. Primirea cererilor se încheie  02 noiembrie   2016 ora 17-00.  

         Cererile de participare la licitație vor fi primite pe adresa: MD-2012, mun.Chișinău, str.Vlaicu Pîrcălab, 42, of. 12. Informaţii suplimentare la tel.:  069-125-765; 022-218-074.

04 ноября  2016 г. в 10-00 по адресу: мун. Кишинев, ул. Колумна, 115, оф.1, состоится аукцион  „на понижение” по продаже дебиторской  массы ”Valigrigor” SRL в процедуре банкротства. На аукцион выставляются следующий лот:

Лот nr. 1 – Участок под сроительство S - 0,1153 ha. Участок находится в Ниспоренском районе, село Кристешть, кадастровый номер 6029112.154–стартовая цена –67 000,00  лей.

Для участия в аукционе допускаются лица  оплатившие установленный задаток.  Для Лота №1 – 7 000 лей на расчетный счет (Administrator Autorizat Ambrosi Tudor, c.f. 0971803543486, Cont bancar  2261709638MD,  în  BC „EXIMBANK -Gruppo Veneto Banca” SA, fil.11, Chişinău, BIC EXMMMD22436, Cod IBAN MD49EX0000002261709638MD).

Допускаются для участия на аукцион – физические и юридические  лица РМ, иностранные граждане и фирмы.

Желающие участвовать в аукционе должны подать ликвидатору заявку на участие,  подтверждения оплаты задатка, копия сертификата регистрации предприятия,  выписку из  Государственного регистра предприятий, доверенность на право участвовать в аукционе с правом подписания сделки по покупке лотов выставленные на аукционе.

Прием заявок и документов прекращается  02 ноября 2016 г. в 17-00.

Заявки на участие в аукционе осуществляются по адресу: MD-2012, мун. Кишинэу, ул. Влайку Пыркэлаб, 42, оф. 12. Контактный телефон 069-125-765; 022-218-074.