Licitații active 2 noiembrie

Banca de Economii S.A. în proces de lichidare desfăşoară pe data de 02 noiembrie 2016, ora 11.00, pe adresa: mun. Chişinău, str. Columna 115, licitaţia „cu strigare” privind comercializarea următoarelor loturi:

  • Mijloace de transport:

Nr. lot

Denumirea obiectului

Anul de producere

Prețul initial, lei

FOTO

3

VAZ 2107, Vin Cod XTA21070021568220

2002

2,942.70

FOTO

4

VAZ 2107, Vin Cod XTA21070021567273

2002

3,001.54

FOTO

6

Mercedes Benz DC 311 Sprinter, Vin Cod WDB9036621R208688

1999

46,447.45

FOTO

7

Mercedes Benz 515 CDI, Vin Cod WDB9066578S334607

2008

398,066.21

FOTO

8

Mercedes Benz 515CDI, Vin Cod WDB9066578S337713

2008

431,661.28

FOTO

11

DACIA LOGAN MCV Vin Cod - UU1KSDAD540298442

2008

66,741.53

FOTO

15

DACIA LOGAN MCV Vin Cod - UU1KSDAD540298441

2008

65,015.45

FOTO

16

DACIA LOGAN MCV Vin Cod - UU1KSDAD540298438

2008

56,768.66

FOTO

17

DACIA LOGAN MCV Vin Cod - UU1KSDAD540298437

2008

49,672.57

FOTO

19

SKODA OCTAVIA, Vin Cod - MBDX41U488859420

2007

85,248.88

FOTO

26

DACIA LOGAN MCV Vin Cod - UU1KSDAD540298432

2008

53,987.76

FOTO

29

LADA 21310, Vin Cod XTA213100A0109854

2010

55,617.94

FOTO

Pentru a participa la licitaţie participanţii sunt obligaţi:

1. Să achite acontul în mărime de 10% din valoarea de expunere a lotului pentru care se va solicita participarea la licitaţie şi taxa de participare la licitaţie în mărime de 200.00 lei – pentru persoane fizice și în mărime de 350.00 lei pentru persoane juridice, la următorul cont:

Banca de Economii S.A. în proces de lichidare

mun. Chișinău, str. Columna, 115,

c/f: 1003600002549

IBAN: MD24NB000000000035260601

BIC: NBMDMD2X

NOTĂ: Este necesar, ca la efectuarea plăţilor să fie distinct şi amplu comunicată informaţia despre plătitorul de mijloace băneşti.

2. Să prezinte cel tîrziu cu o zi înainte de petrecerea licitației, pînă la ora 16.00, la adresa mun. Chişinău, str. Columna 115, anticamera:

– cererea de participare la licitaţie (care se întocmeşte la bancă conform modelului);

– documentul de plată care confirmă depunerea acontului/aconturilor şi taxei de participare la licitaţie, la conturile sus-indicate;

– copiile actelor care certifică identitatea (buletinul de identitate; certificatul de înregistrare şi extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice; actul de identitate al reprezentantului);

– documentele care confirmă împuternicirile reprezentantului de a participa la licitaţie din numele şi pe contul persoanei fizice/juridice, de a licita pentru lotul expus la licitaţie, de a semna procesele-verbale ale licitaţiei, contractele de vînzare-cumpărare, actele de predare-primire, şi anume:

·         procura autentificată notarial;

·         hotărîrea organului de decizie a persoanei juridice, autentificată notarial, privind participarea companiei la licitaţia respectivă, cu indicarea persoanei ce o va reprezenta, datele de identificare şi împuternicirile acesteia.

Informaţii suplimentare, inclusiv despre posibilitatea de a lua cunoştinţă cu activele expuse spre comercializare pot fi obţinute la tel.: 022-218-046; 022-218-047 sau pe site-ul Băncii, pe următorul link: http://bem.md/page/6104