Licitaţie comercializare gaj_01.11.2016

Banca de Economii S.A. în proces de lichidare, desfăşoară pe data de 01 noiembrie 2016, ora 11:00, pe adresa: mun. Chişinău, str. Columna 115, licitaţia „cu strigare” privind comercializarea bunurilor transmise în posesiunea Băncii, după cum urmează:

Denumire

Atribuire nr. lot

Cantitate totală, dal

Preț, lei/dal (inclusiv TVA, TVV, fără accize)

Cantitate distilat inclusă în lot, dal

1

2162031 DISTILAT P/DIVIN DIN AMES. DE SOIURI 1987

DD1987

3,715.24

3,060.00

500

2

2162033 DISTILAT P/DIVIN DIN AMES. DE SOIURI 1988

DD1988

3,168.03

2,920.00

500

3

2162040 DISTILAT P/DIVIN DIN AMES. DE SOIURI  1992

DD1992

3,905.91

2,500.00

500

4

2162052DISTILAT P/DIVIN DIN AMES. DE SOIURI  1999

DD1999

1,415.10

1,660.00

500

5

2162062DISTILAT P/DIVIN DIN AMES. DE SOIURI  2002

DD2002

445.94

1,190.00

445.94

6

2162080 DISTILAT P/DIVIN DIN AMES. DE SOIURI  2008

DD2008

66,109.80

810.00

500

7

211100948 DISTILAT PENTRU DIVIN ÎNV. 8 ANI

DD8ani

2,090.87

610.00

500

Pentru a participa la licitaţie participanţii sînt obligaţi:

1. Să achite acontul în mărime de 10% din valoarea de expunere a lotului pentru care se va solicita participarea la licitaţie şi taxa de participare după cum urmează: pentru loturile cu un preț de expunere de  pînă la 1 mln. lei:  persoanele fizice – 100.00 lei, persoanele juridice – 250.00 lei; pentru loturile cu un preț de expunere mai mare de 1 mln. lei: persoanele fizice 250.00 lei, persoanele juridice 500.00 lei, la contul „Băncii de Economii” S.A., în proces de lichidare, după cum urmează:

MD97BE002805700498000022 – taxa de participare la licitaţie,

MD17BE002805600498000012 – acont pentru participare la licitarea lotului,

BIC (codul Băncii): BECOMD2X.

NOTĂ: este necesar ca la efectuarea plăţilor să fie distinct şi amplu comunicată informaţia despre plătitorul de mijloace băneşti.

2. Să prezinte pînă pe data de 31.10.2016, ora 16:00, pe adresa: mun. Chişinău, str. Columna 115, anticamera „Băncii de Economii” S.A., în proces de lichidare:

– cererea de participare la licitaţie (care se întocmeşte la bancă conform modelului);

– documentul de plată care confirmă depunerea acontului/aconturilor şi taxei de participare la licitaţie, la conturile sus-indicate;

– copiile actelor care certifică identitatea (buletinul de identitate; certificatul de înregistrare şi extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice; actul de identitate al reprezentantului);

– documentele care confirmă împuternicirile reprezentantului de a participa la licitaţie din numele şi pe contul persoanei fizice/juridice, de a licita pentru lotul expus la licitaţie, de a semna procesele-verbale ale licitaţiei, contractele de vînzare-cumpărare, actele de predare-primire, şi anume: procura autentificată notarial; hotărîrea organului de decizie a persoanei juridice, privind participarea companiei la licitaţia respectivă, cu indicarea persoanei ce o va reprezenta, datele de identificare şi împuternicirile acesteia.

Informaţii suplimentare, inclusiv despre posibilitatea de a lua cunoştinţă de activele expuse spre comercializare pot fi obţinute la tel.: 022218032; 022218057; 022218074.

Informaţia inclusiv despre alte bunuri expuse de către „Banca de Economii” S.A., în proces de lichidare, spre comercializare, poate fi vizualizată pe site-ul www.bem.md.