Licitaţie comercializare gaj

Banca de Economii S.A. în proces de lichidare desfăşoară pe data de 11 octombrie 2016, ora 11:00, pe adresa: mun. Chişinău, str. Columna, 115, licitaţia „cu strigare” privind comercializarea bunurilor gajate/ipotecate în favoarea Băncii, după cum urmează:

  • CASE DE LOCUIT ŞI ÎNCĂPERI LOCATIVE:

lotul nr. 640 - încăpere locativă (apartament cu 3 odăi) cu suprafața totală de 113.80 m.p. (nr. cad. 0100113.457.01.003), amplasată în mun. Chișinău, sect. Botanica, str. Valea crucii, 26, ap. 3, preţ iniţial 1,390,000.00 lei; FOTO

lotul nr. 641 - încăpere locativă (apartament cu 1 odaie) cu suprafața totală de 35.50 m.p. (nr. cad. 0100508.130.01.025), amplasată în mun. Chișinău, sect. Buiucani, str. Ion Neculce, 5, ap. 25, preţ iniţial 370,000.00 lei; FOTO

lotul nr. 642 - încăpere locativă (apartament cu 3 odăi) cu suprafaţa totală de 70.1 m.p. (nr. cad. 0100112.103.01.177), amplasată în mun. Chişinău, sect. Botanica, str. Cuza-Vodă, 19/1, ap. 177, preţ iniţial 870,000.00 lei; FOTO

  • TERENURI:

lotul nr. 618 – teren agricol, S=7.1708 ha (nr. cad. 8015102.111), amplasat în r-nul Străşeni, sat. Cojuşna, extravilan, preţ iniţial 100,000.00 lei;

lotul nr. 619 – teren agricol, S=4.2589 ha (nr. cad. 8015102.112), amplasat în r-nul Străşeni, sat. Cojuşna, extravilan, preţ iniţial 60,000.00 lei;

CONSTRUCŢII ŞI ÎNCĂPERI COMERCIALE/INDUSTRIALE:

lotul nr. 176 – clădire de producere cu suprafața S =1,238.50 m2 (nr. cad. 7801121.322.02) şi dreptul de folosinţă asupra terenului S=0.8561 ha (nr. cad. 7801121.322), amplasată în or. Soroca, str. Cosăuţului 41/b, preţ iniţial 538,000.00 lei; FOTO

lotul nr. 177 – construcţie industrială (nr. cad. 7801121.322.03), S=1,160.20 m2 şi dreptul de folosinţă asupra terenului S=0.8561 ha (nr. cad. 7801121.322), amplasată în or. Soroca, str. Cosăuţului 41/b, preţ iniţial 469,000.00 lei; FOTO

lotul nr. 192 – construcţie hidrotehnică (nr. cad. 6001102364.01), S=8,061.60 m2 şi dreptul de folosinţă asupra terenului aferent cu S=47,8376 ha, amplasată în or. Nisporeni, extravilan, preţ iniţial 1,580,000.00 lei; FOTO

lotul nr. 306 – construcţie comercială cu suprafaţa totală de 263.50 m2 (nr. cad. 0100211.267.01) şi terenul de pămînt aferent cu suprafaţa totală de 0.0571 ha (nr. cad. 0100211.267), amplasat în mun. Chişinău, sect. Centru, str. Frumoasa, 47, preț inițial 4,110,000.00 lei; FOTO

lotul nr. 308 – construcţie nelocativă S=724.70 m2 amplasată în mun. Chișinău, com. Tohatin, sat. Tohatin (nr. cad. 0146113.212.01), preț inițial 740,000.00 lei; FOTO

lotul nr. 349 – construcţie comercială, prestare serviciilor (staţie de alimentare PECO), cu suprafaţa totală de 205.10 m.p. (nr. cad. 0502308.147.01, 02) si terenul de pământ aferent construcţiilor cu suprafaţa totală de 0.1541 ha (nr. cad. 0502308.147) şi utilajul aferent staţiei PECO amplasată în r.Anenii Noi, sat.Varniţa, str.Tighina, nr.53a, preţ iniţial  921,000.00 lei; FOTO

lotul nr. 350 - complex comercial (staţie de alimentare PECO), cu suprafaţa pe perimetru 120.40 m2 (nr. cad. 1030200.244.01; 1030200.033.01) si terenul de pământ aferent construcţiilor cu suprafaţa totală de 0.23 ha (nr. cad. 1030200.244; 1030200.033) şi utilajul aferent staţiei PECO amplasată în r.Anenii Noi, sat.Gura Bîcului, preţ iniţial 1,287,000.00 lei; FOTO

lotul nr. 351 - construcţie comercială, prestarea seviciilor (staţie de alimentare PECO), cu suprafaţa totală de 54.10 m.p. (nr. cad. 0502208.025.01) si teren de pămînt aferent cu suprafaţa totală de 0.304 ha (nr. cad. 0502208.025) şi utilajul aferent staţiei PECO amplasată în r. Anenii Noi, sat. Varniţa, str. Plugarilor nr.124, preţ iniţial 1,138,000.00 lei; FOTO

lotul nr. 638 - construcţii comerciale, prestarea serviciilor, cu suprafaţa totală la sol de 393.6 m.p. (nr. cad. 6453108.271.01, 02) şi terenul de pămînt aferent cu suprafaţa de 0.063 ha (nr. cad. 6453108.271), amplasate în r-nul Orhei, sat. Peresecina, preţ iniţial 3,900,000.00 lei; FOTO

lotul nr. 639 - încăperi nelocative (oficii în demisol) cu suprafaţa totală de 175.4 m.p. (nr. cad. 0100205.118.01.045; nr. cad. 0100205.118.01.046; nr. cad. 0100205.118.01.047), amplasate în mun. Chişinău, sect. Centru, str. 31 August 1989, nr.59, preţ iniţial 2,500,000.00 lei. FOTO

Pentru a participa la licitaţie participanţii sânt obligaţi:

1. Să achite acontul în mărime de 10% din valoarea de expunere a lotului pentru care se va solicita participarea la licitaţie şi taxa de participare după cum urmează: pentru loturile cu un preț de expunere de  până la 1 mln. lei:  persoanele fizice - 100,00 lei, persoanele juridice - 250,00 lei; pentru loturile cu un preț de expunere mai mare de 1 mln. lei: persoanele fizice 250,00 lei, persoanele juridice 500,00 lei, la contul Băncii de Economii S.A. în proces de lichidare, după cum urmează:

MD97BE002805700498000022 – taxa de participare la licitaţie,

MD17BE002805600498000012 – acont pentru participare la licitarea lotului,

BIC (codul Băncii): BECOMD2X.

NOTĂ: Este necesar, ca la efectuarea plăţilor să fie distinct şi amplu comunicată informaţia despre plătitorul de mijloace băneşti.

2. Să prezinte până pe data de 13.09.2016, ora 16.00, pe adresa mun. Chişinău, str. Columna 115, anticamera Băncii de Economii S.A. în proces de lichidare:

– cererea de participare la licitaţie (care se întocmeşte la bancă conform modelului);

– documentul de plată care confirmă depunerea acontului/aconturilor şi taxei de participare la licitaţie, la conturile sus-indicate;

– copiile actelor care certifică identitatea (buletinul de identitate; certificatul de înregistrare şi extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice; actul de identitate al reprezentantului);

– documentele care confirmă împuternicirile reprezentantului de a participa la licitaţie din numele şi pe contul persoanei fizice/juridice, de a licita pentru lotul expus la licitaţie, de a semna procesele-verbale ale licitaţiei, contractele de vânzare-cumpărare, actele de predare-primire, şi anume: procura autentificată notarial; hotărârea organului de decizie a persoanei juridice, privind participarea companiei la licitaţia respectivă, cu indicarea persoanei ce o va reprezenta, datele de identificare şi împuternicirile acesteia.

Informaţii suplimentare, inclusiv despre posibilitatea de a lua cunoştinţă de activele expuse spre comercializare pot fi obţinute la tel.: 022-218-032; 022-218-057; 022-218-074.

Informaţia inclusiv despre alte bunuri expuse de către Banca de Economii S.A. în proces de lichidare spre comercializare, poate fi vizualizată pe site-ul www.bem.md.