Licitații active 15 septembrie

Banca de Economii S.A. în proces de lichidare desfăşoară pe data de 15 septembrie 2016, ora 11.00, pe adresa: mun. Chişinău, str. Columna 115, licitaţia „cu strigare” privind comercializarea următoarelor loturi:

  • Alte utilaje:

Nr. lot

Denumirea lotului

Preț de expunere  unitate

                               Echipament procesare carduri bancare

1

Emboserr DataCard 280P

100,386.00

                                             Echipament tipografic

2

Binder benz SRW360

2,727.58

3

Echipament p/u francat B900 E856

59,895.00

4

Ghilotina Ideal 4205

4,761.90

5

Ghilotina Ideal 7228-06 LT

264,990.00

6

Mașină de biguit Fast Bind

1,935.45

7

Mașină de broșat cu termoclei

12,759.45

8

Mașină de încleiat Panatol Perfect Binder F II

226,875.00

9

Mașină de laminat Renz Punch 500 E

141,570.00

10

Mașină copertare plicuri Royal Sovereign RSL 2702

62,205.00

11

Sistem insertare Pitney Bowes

98,604.00

12

Imprimantă tipografică XEROX 4590 EPS alb-negru

356,400.00

13

Imprimantă tipografică XEROX DC7000 AP color

1,650,000.00

14

Imprimantă tipografică XEROX Phazer 7760 color

38,610.00

Pentru a participa la licitaţie participanţii sunt obligaţi:

1. Să achite acontul în mărime de 10% din valoarea de expunere a lotului pentru care se va solicita participarea la licitaţie şi taxa de participare la licitaţie în mărime de 200.00 lei – pentru personae fizice și în mărime de 350.00 lei pentru persone juridice, la următoarele conturi:

– taxa de participare la licitaţie persone fizice și juridice:

Banca de Economii S.A. în proces de lichidare

mun. Chișinău, str. Columna, 115,

c/f: 1003600002549

IBAN: MD54BE000004941700498999

– acont pentru participare la licitarea lotului,

Banca de Economii S.A. în proces de lichidare

mun. Chișinău, str. Columna, 115,

c/f: 1003600002549

IBAN: MD44BE002805600498000011

NOTĂ: Este necesar, ca la efectuarea plăţilor să fie distinct şi amplu comunicată informaţia despre plătitorul de mijloace băneşti.

2. Să prezinte cel tîrziu cu o zi înainte de petrecerea licitației, pînă la ora 16.00, la adresa mun. Chişinău, str. Columna 115, anticamera:

– cererea de participare la licitaţie (care se întocmeşte la bancă conform modelului);

– documentul de plată care confirmă depunerea acontului/aconturilor şi taxei de participare la licitaţie, la conturile sus-indicate;

– copiile actelor care certifică identitatea (buletinul de identitate; certificatul de înregistrare şi extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice; actul de identitate al reprezentantului);

– documentele care confirmă împuternicirile reprezentantului de a participa la licitaţie din numele şi pe contul persoanei fizice/juridice, de a licita pentru lotul expus la licitaţie, de a semna procesele-verbale ale licitaţiei, contractele de vînzare-cumpărare, actele de predare-primire, şi anume:

·         procura autentificată notarial;

·         hotărîrea organului de decizie a persoanei juridice, autentificată notarial, privind participarea companiei la licitaţia respectivă, cu indicarea persoanei ce o va reprezenta, datele de identificare şi împuternicirile acesteia.

Informaţii suplimentare, inclusiv despre posibilitatea de a lua cunoştinţă cu activele expuse spre comercializare pot fi obţinute la tel.: 022-218-046; 022-218-047 sau pe site-ul Băncii, pe următorul link: http://bem.md/page/6104